Ale

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Ale är en attraktiv kommun. Det strategiska läget mellan Göteborg och Trollhättan och med naturen in på knutarna gör att du både kan bo, arbeta och njuta av din fritid på bästa möjliga vis.

Kommunfakta

Folkmängd

30223

Storlek till ytan

332 km²

Boende

I Ale finns möjligheten att kunna välja. Bygga själv, hyra eller köpa. Bo centralt eller kanske en bit ut på landet. Allt detta finns inom ett mycket nära avstånd, med bra och väl fungerande kommunikationer.

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Ale kommun finns många olika språkgrupper representerade. Några av dessa är engelska, arabiska, dari, persiska och ryska.

Föreningar och organisationer

I Ale är det lätt att leva. Här finns ett rikt utbud av aktiviteter och sevärdheter blandat med ett rikt kulturliv. Kort och gott, här finns något för alla. Att delta i föreningslivet är ofta ett bra sätt att lära känna den nya orten och träffa nya vänner. Det finns också ett stort antal mötesplatser och träffpunkter där du som ny i kommunen kan lära känna nya människor.

Vad finns i närområdet

I kommunen finns ett kontaktcenter dit invånare kan vända sig vid frågor som rör kommunen. På Ale torg finner du Arbetsförmedling, ett flertal butiker, banker och försäkringsbolag. Även i tätorterna Surte, Bohus och Älvängen finns butiker, banker mm.

Barnomsorg

Ale kommun erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1–12 år. Här finns förskolor, fritidshem och familjedaghem (dagbarnvårdare). Sexåringar erbjuds plats i förskoleklass. I Ale har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i barnomsorgen. Förutom kommunala förskolor finns förskolor i enskild regi.

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskolan omfattar förskoleklass samt årskurs 1-9 i grund- och särskola. I Ale finns elva kommunala grundskolor och en fristående skola, Ahlafors fria skola.

Utbildningsmöjligheter

Genom att studera på Komvux får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan också få en särskild behörighet för att kunna ansöka till universitet eller yrkeshögskola.

Vi erbjuder också yrkes- och lärlingsutbildning samt svenska för invandrare, sfi.

Hälso- och sjukvård

Vårdcentraler finns i kommunens tätorter så som i Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. Barnavårdscentral finns i Nol, Bohus och Älvängen. Även tandläkare finns det flertalet av i kommunen. Närmsta akutmottagning finns i Kungälv alternativt på Östra sjukhuset i Göteborg.

Tolkhjälp

Om du inte förstår eller talar svenska har du rätt till tolk på ditt språk i kontakt med kommunen. Tolkhjälpen är kostnadsfri och kommunen hjälper till att beställa tolk.

Meddela den verksamhet du ska träffa om du behöver tolk i kontakten med kommunen, så hjälper de till med att ordna tolk inför besöket. Ale kommun anlitar tolkar genom Tolkförmedling Väst.

Kommunikationer

I Ale kommun finns fem pendelstationer. Under högtrafik går tågen varje kvart mellan Ale och Göteborg. Tågen, tillsammans med kompletterande busstrafik och pendelparkeringar för både cykel och bil, gör det enkelt för dig som vill resa kollektivt i Ale.

Arbete och företagande

Ale kommun har ca 2 330 företag fördelade inom drygt 410 branscher. Av de branscher som är representerade i kommunen omfattar de största tillverkning och utvinning, byggverksamhet, handel, företagstjänster och transport och magasinering.

Med en bakgrund som huvudort för Tudorfabriken (batteritillverkare) är kunskap om energiteknik stor i kommunen. Framträdande företag där är KraftPowercon, Eurocable, Swansons Telemekanik, BS Elcontrol med flera. Andra tongivande verksamheter i Ale är AkzoNobel, Axel Christiernsson AB och Perstorp.