Alingsås

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Alingsås har ca 41 000 invånare. Med ett attraktivt läge och växande invånarantal, är staden under ständig förändring. Ändå finns en gammal prägel kvar. Genom åren har staden behållit sin karaktär med kullerstensgränder och gamla träbyggnader från 1700- och 1800-talen.

Kommunfakta

Folkmängd

41070

Storlek till ytan

482 km²

Alingsås är känd som "Kaféstaden" på grund av dess stora antal kaféer och bagerier. Under de senare åren har Alingsås allt mer också uppmärksammats som "Ljusstaden". Cirka 70 000 personer besöker varje oktober Lights in Alingsås, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser.

Boende

I Alingsås finns en stor variation av boende och bostadsbolag. Det största bolag är Alingsås hem, sen finns det privata bolag. Individerna kan välja att bo stort och naturnära eller litet mitt i stan - eller tvärtom. Det finns möjlighet som passar alla! I Alingsås blir det för de flesta invånarna nära till det som är viktigt för att få vardagen att fungera; arbete, skolor, dagis, natur, bra kommunikationer. Dock måste man stå i kö hos Alingsås Hem i ca tre år för att få möjlighet att erbjudas lägenhet.

När du som ny anländ kommer till Alingsås, det första som händer är att din flyktingsekreterare tar emot dig och visar dig till din nya lägenhet. Ibland har vi möjlighet att hänvisa till ett "permanent boende" som är "omöblerad". Eller så kan du komma till ett "tillfälligt boende" som du kommer att behöva flytta ifrån så småningom. Det tillfälliga boendet är däremot alltid "möblerat".

Om du skulle komma till Alingsås på egen regi, finns inte möjlighet för oss dom kommun att erbjuda dig något boende. Däremot gäller allt annat, så som skolan, barnomsorg osv.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Spanska, Swahili, Lingala, Arababiska, Persiska, Ryska, Dari, Oromo, Tingrinska, Franska, Engelska, Tyska, Albanska, serbiska.

Föreningar och organisationer

Alingsås finns ca 350 föreningar som sysslar med all möjlig sorts aktivitet exempelvis, idrott, musik, pensionärsverksamhet, friluftsliv, kultur, hjälp- och stöd, opinion m.m. En förening är en sammanslutning som har stadgar och en styrelse. Verksamheten bygger på ett ideellt engagemang.

Ett rikt föreningsliv är, för kommunen och den enskilda människan, viktig ur ett folkhälsoperspektiv, det är nyttigt för både kropp och själ. Verksamheterna som föreningar bedriver vänder sig till alla åldersgrupper, kön, nationalitet m.m. Det finns allt från babysim till matlagningskurser att välja på.

Vad finns i närområdet

I Alingsås stad och kommundelar finns närhet till bibliotek, butiker, idrottsklubbar, myndigeter med mera.

Barnomsorg

I Alingsås finns cirka 30 förskolor i kommunal regi. Denna kommunala barnomsorg erbjuds till barn som är mellan ett till fem år. Fristående förskolor erbjuds till barn som är mellan ett till fem år. I Alingsås finns 10 i fristående regi.

Det finns även det som kallas för "allmän förskola samt "öppen förskola". Allmän förskolan går 15 timmar per vecka och erbjuds till barn som är mellan tre till fem år. Drivs i kommunal regi. Öppen förskolan är någon form av barnvänlig träffpunkt för föräldrarna som har barn mellan 0-6 år.

Grundskolor och gymnasieskolor

Alströmergymnasiet är en stor skola med ca 12 program, med ändamålsenliga lokaler, behöriga lärare och tillgång till matsal, idrottshall, aula och andra samlingslokaler. Gillar du en skola med mängder av musik och dans som innebär föreställningar under året och glittrande avslutningar? Då är Alströmergymnasiet rätt för dig. Här finns alltså allt från studieförberedande program, ett lokalt idrottsgymnasium till yrkesprogram.

Skolan ligger strategiskt och dit kan eleverna gå, cykla, ta bussen eller lokaltåget till skolan utan långa resor under vintermörkret.

Grundskolor och gymnasieskolor

Utbildningsmöjligheter

Samhällsorientering (SO)

SO är en kostnadsfri kurs som du så småningom kommer att anmälas till. Kursen innehåller information om Sverige så som samhälle, vård, lagar, myndigheter, normer, utbildning med mera. Kursen sker i Göteborg i samverkan med Göteborgs Regionen (GR). Du kommer att få samhällsorientering på ditt modersmål.

Hälso- och sjukvård

I Alingsås, finns vårdcentralen och tandvården. Vi har även Alingsås Lasarett som ligger ganska central. För allvarliga hälsoproblem brukar man hänvisas till Borås Lasarett.

Tolkhjälp

I samtal med myndigheter, har alla som inte behärska svenska rätt till tolk. I Alingsås kommer, är det Integrationsavdelningen som sköter tolkförmedlingen. Denna funktion vänder sig i första hand till olika förvaltningar inom Alingsås kommun i syfte att förmedla tolkar. Man kan välja mellan att beställa kontakttolk eller telefontolk.

Kommunikationer

I Alingsås, finns fina cykelvägar. Här finns även buss och tågförbindelser till Göteborg samt till de andra närliggande områdena med Västtrafik.

Arbete och företagande

Den största arbetsgivaren i kommunen är självaste Alingsås kommun. Inom våra verksamheter, framför allt inom skola och äldreomsorg, behövs ofta vikarier för kortare eller längre tid. Här finns även en rad tillverkningsindustrier samt många mindre entreprenadfirmor. På kommunens hemsida finns mer information om kommunen och näringslivet.