Bollebygd

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Bollebygd är en av landets tio snabbast växande kommuner. Här bor du nära en storslagen natur, som inbjuder till en aktiv fritid, mitt emellan de stora tätorterna Borås och Göteborg och nära Landvetters flygplats.

Kommunfakta

Folkmängd

9427

Storlek till ytan

263 km²

I Bollebygds centrum har du nära till all service du behöver, med storstadens utbud bara några mil bort. Här bor du i en trygg miljö, barnen kan gå i förskola och skola med hög kvalitet och ni kan bli en del av ett rikt föreningsliv.

Boende

I Bollebygds kommun finns det fyra tätorter; Bollebygd, Töllsjö, Olsfors och Hultafors. Här kan du bo i stads- och villakvarter eller nära naturen på landsbygd​en. Det kommunala bostadsbolaget Bollebo har lägenheter i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors. Bostadsrättsföreningen HSB och fastighetsbolaget Strand AB har lägenheter i Bollebygd. Det är stor efterfrågan på bostäder, vilket gör att man kan få vänta på en egen lägenhet. På kommunens webbplats finns information om bostadsbolagen. Kommunen har lediga villatomter i den norra delen av Bollebygds tätort, vilket gör att många familjer väljer att flytta hit och förverkliga drömmen om ett eget hus.​

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

I Bollebygds kommun lever människor med olika etniska ursprung tillsammans. Förutom svenska och engelska, som talas av de flesta invånare, bor här flera personer som har persiska/farsi och arabiska som modersmål. Dessutom har ett stort antal personer, vars modersmål är Tigrinska, flyttat till kommunen under den senaste tiden.

Föreningar och organisationer

Kommunen har ett rikt förenings- och kulturliv med ett 80-tal föreningar inom bland annat idrott, dans, musik, kultur, samhällsutveckling och politik. På kommunens webbplats finns ett föreningsregister. Inom pendlingsavstånd finns det många etniska och religiösa föreningar, både i Borås och i Göteborg.

Vad finns i närområdet

I Bollebygds trevliga centrum, runt Gästgivaretorget, hittar du ett varierat och bra utbud av butiker med bland annat kläder, skor, möbler och inredning, samt flera mysiga matställen och caféer. Här finns även apotek, vårdcentral, tandläkarmottagningar, arbetsförmedling, mataffärer, banker och bibliotek. På biblioteket anordnas aktiviteter för barn och unga i form av läsecirklar, bokklubbar och barnrytmik. I kommunhuset, som ligger i ena ändan av torget, finns socialkontor och kommunens reception.

Nära centrum finns Krafthuset, diakonicentret Vägkorset och träningsanläggningen Genki​. Krafthuset är kommunens aktivitetshus och en mötesplats för alla. Här arrangeras teaterföreställningar, utställningar och föreläsningar. Här finns även ungdomsgården och lokaler för möten och kurser. Vägkorset är en mötesplats som drivs av Svenska kyrkan med café, studiecirklar och temakvällar.

Barnomsorg

Det finns sex kommunala förskolor i kommunen. Fyra förskolor finns i Bollebygd, en i Olsfors och en i Töllsjö.

Svenska kyrkan har öppen förskola med verksamhet i både Bollebygd och Olsfors, där de erbjuder gemenskap, sång, pyssel och fika

Grundskolor och gymnasieskolor

I Bollebygds kommun finns tre kommunala grundskolor och en fristående grundskola. De tre kommunala grundskolorna, för förskoleklass till år 6, finns i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors. Den fristående grundskolan Gadden, från förskoleklass till år 6, ligger i Bollebygd. Även den kommunala högstadieskolan, för år 7 till 9, finns i Bollebygd.

Det finns ingen gymnasieskola i vår kommun utan eleverna går i gymnasieskolor framförallt i Borås och Härryda.

Utbildningsmöjligheter

Vi har ett nära samarbete med våra grannkommuner när det gäller vuxenutbildning. Vuxenutbildning omfattar kurser på gymnasienivå och särvux. Du kan själv välja vilken kommun du vill studera i, men vi har mest samarbete med Borås.

Utbildningsmöjligheter

Svenska För Invandrare, sfi, erbjuds via samarbete med Borås stad. All språkundervisning för vuxna som bor i Bollebygds kommun sker i Borås. Vuxenutbildningen i Borås finns i närheten av Södra torget (busstorget), i centrala Borås. För etableringsflyktingar ska anmälan till sfi göras genom Boråsregionens Etableringscenter, som har kontor i Bollebygd. Anmäl dig genom att kontakta flyktingsamordnaren.

Hälso- och sjukvård

I Bollebygds centrum finns Närhälsan med vårdcentral, barnmorskemottagning, barnavårdscentral och ungdomsmottagning. Folktandvården hittar du i samma hus som Närhälsan. I kommunen finns även privata tandläkare. Närmaste sjukhus med akutmottagning är Södra Älvsborgs Sjukhus, som finns i Borås.

Hälso- och sjukvård

Tolkhjälp

Vid all kontakt med kommunen eller med en statlig myndighet har du, som har ett annat modersmål än svenska, rätt till tolk om du anser det vara nödvändigt. Tolkhjälp kan idag erbjudas på ett stort antal språk. För etableringsflyktingar kan också tolkhjälp erbjudas via Boråsregionens etableringscenters kontor i Bollebygd. Behöver du tolkhjälp kan du kontakta flyktingsamordnaren.

Kommunikationer

Bollebygd har bra kommunikationer till och från de stora städerna Borås och Göteborg. Från stationen i Bollebygd går både tåg och buss dit. Det går även bussar från Bollebygd till Rävlanda, Hindås, Mölnlycke, Olsfors, Sandared och Sjömarken. Att åka buss från Bollebygd till Borås och från Bollebygd till Göteborg tar ungefär 30 minuter.

Västtrafik har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken och närtrafiken i vårt område. Kommunen ansvarar för skolskjuts och färdtjänst.​

Arbete och företagande

I Bollebygd finns en äkta företagartradition och kommunen präglas av många småföretag. De största företagen är Flügger färg, belysningsföretaget Fagerhult Retail, Sign Communication Sweden, som är återförsäljare inom skylt- och reklambranschen, Hultafors Group, som bland annat tillverkar tumstockar, och Hammar Maskin, som är världsledande inom sidolastande truckar. Kommunen ligger i en stor och attraktiv arbetsmarknadsregion, nära Borås och Göteborg, med många stora och världsledande företag och arbetsgivare på pendlingsavstånd.​

Kommunen vill skapa bra förutsättningar för nya företag och ingår i NyföretagarCentrum. Stiftelsen drivs av näringslivet och har som syfte att stimulera livskraftiga nya företag. ​