Borås

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Borås är en stad med många sidor. Borås Stad är med över 112 000 invånare Västsveriges näst största kommun och centrum i Sjuhärad.

Kommunfakta

Folkmängd

112178

Storlek till ytan

910 km²

Borås är en handelsstad med många internationella kontakter, men har också med en lång textiltradition skapat en ledande position för textil design och utveckling. Borås har en högskola med cirka 13 000 studenter.

Boende

På kommunens hemsida​​​ finns samlad information för dig som söker bostad. Vi förmedlar inga lägenheter, men via våra aktuella fastighetslänkar kan du själv söka din bostad i Borås med omnejd.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. De språk som talas på orten är bland annat finska, arabiska, persiska, somaliska, kurdiska, dari, thailändska, albanska, bosniska, serbiska, kroatiska, minoritetsspråk med flera. Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Dessa minoriteter är judar, romer, samer, Sverigefinnar och tornedalingar.

Föreningar och organisationer

I Borås kommun finns ett rikt utbud av föreningar. Du hittar dem i kommunens föreningsregister​. I föreningsregistret ​kan du själv söka föreningar inom ditt intresseområde.

Det finns ett flertal organisationer bland annat Röda Korset, KFR-Kyrkornas flyktingrådgivning, Rädda Barnen samt övriga föreningslivet (idrotts och kulturföreningar, och byalag.

Läs mer om föreningslivet i kommunen

Vad finns i närområdet

Borås ligger i en folktät region i Västsverige. 1,5 miljoner människor bor inom 10 mils radie. Med över 106 000 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen. De största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. På Borås Stads hemsida hittar du mer information om vad som finns i regionen.

Cirka 600 ideella föreningar, 14 friluftsgårdar med bl a 7 mil elljusspår, äventyrsbad, tennishall, 15 fritidsgårdar, ridhus, golfbanor och motorstadion erbjuder många alternativ för fritiden.

Boråsregionens Etableringscenter (BREC) jobbar med flyktingmottagande i sex olika kommuner: Borås, Bollebygd, Mark, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.

Barnomsorg

Borås Stad driver cirka 90 förskolor, 20 familjedaghem och 41 grundskolor. I Borås finns ca 40 fritidshem, oftast i anslutning till grundskolans lokaler.

Förskoleklass är frivillig för föräldrar och barn, men obligatorisk för kommunen. 6-åringar kan välja förskoleklass eller börja skolan. Barnen går 15 timmar i veckan. Verksamheten, som är avgiftsfri, förenar förskolans och skolans metodiska och pedagogiska traditioner.​

Grundskolor och gymnasieskolor

I Borås finns fem kommunala gymnasieskolor, som erbjuder ett stort utbud av nationella gymnasieprogram med olika inriktningar och profiler. Det finns både högskoleförberedande och yrkesinriktade utbildningar med stora valmöjligheter för eleverna. Inom yrkesprogrammen bedrivs även lärlingsutbildning i samarbete med näringslivet i Sjuhärad.​

Grundskolor och gymnasieskolor

Utbildningsmöjligheter

Korta vägen för utländska akademiker, KOVA

Ta den korta vägen till arbete. Korta vägen är en utbildning för dig som har utländsk bakgrund och har läst minst tre år på en utländsk högskola eller universitet och är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Utbildningen som ges på Högskolan i Borås är en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet med utbildningen är att underlätta för dig att få ett arbete som motsvarar den utbildning och yrkeserfarenhet som du har med dig från ditt hemland.

Svenska för utländska akademiker

Utbildningen i Svenska för invandrare, SFI vänder sig till invandrade flyktingar med akademisk utbildning. Utbildningen bedrivs i intensiv studietakt och genomförs tillsammans med kommunala vuxenutbildningar i Borås stad och Arbetsförmedlingen. Upptagningsområdet är Borås och Sjuhärads område.​

Centrum för flerspråkigt lärande, CFL

CFL, Centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad för grundskoleelever och gymnasieelever. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning.
CFL har som en målsättning att alla nyanlända barn ska sitta bakom en skolbänk inom 3 dagar efter anmälan har kommit till oss.​​

Utbildningsmöjligheter

Hälso- och sjukvård

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, finns i Borås och Skene och är en av fyra sjukhusgrupper i Västra Götalandsregionen. Vid vårt sjukhus bedrivs länssjukvård inom alla specialiteter och viss regionsjukvård inom onkologi och strålbehandling. I Borås finns det flera vårdcentraler. Mer information finns hos Närhälsan.

Läs mer om sjukvården i länet

Tolkhjälp

Tolkhjälp får du genom Tolkförmedling Väst.

Kommunikationer

Borås är en attraktiv boendeort som satsar på goda kommunikationer. Täta tågförbindelser ger möjligheter för pendling till studier och arbete på andra orter som exempel till Göteborg.

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalands län och i Borås kommun. De kör bussar, och tåg, spårvagnar och båtar i Göteborg och Västsverige. Du kan läsa mer om tidtabeller och rutter på Västtrafik.

Borås strategiska läge är ett skäl till att många företag väljer Borås. Borås är knutpunkt för fyra riksvägar, bl.a. motorvägen mellan Göteborg och Stockholm. Likaså finns det järnväg i fyra riktningar. Med X2000 når man Stockholm på drygt 3 timmar. En halvtimmes bilresa bort ligger Landvetters internationella flygplats

Arbete och företagande

Vi är ungefär 10 000 personer i 248 olika yrken som arbetar i Borås Stad. Det gör oss till Borås största arbetsplats.

Borås är centrum för design och handel, men har också en lång tradition som textilstad. Borås är idag ett centrum för textil design, utveckling och handel. Många välkända textil- och konfektionskedjor har sina huvudkontor i Borås, bl.a. Hemtex, Gina Tricot, SVEA och 8848 Altitude. Även verkstad och elektronik är tunga delar av Borås industri. Här finns storföretag som Ericsson, Volvo Bussar och Parker Hannifin.

Ett bra näringslivsklimat är viktigt för vår stads utveckling. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra företag skall utvecklas, för entreprenörskap och nyföretagande samt att nyetablerare och investerare skall uppfatta Borås som attraktivt.