Falköping

Senast uppdaterad: 13/12-2022

I Falköping lyfter vi fram värden som är unika för vår bygd. Vi är stolta över vår megalitkultur, goda kommunikationer, det fantastiska landskapet och matkulturen.

Kommunfakta

Folkmängd

33150

Storlek till ytan

1045 km²

Vi är medlemmar i Cittaslow, ett internationellt nätverk av små städer. Vi värnar om lokala råvaror och produkter med hög kvalitet samt arbetar för en hållbar utveckling i balans och harmoni. Falköpings kommuns vision är "Det goda livet."

Boende

Att trivas med sin bostad är viktigt för livskvaliteten. Är du på väg att flytta till Falköping eller letar efter en ny bostad? Finns behoven att anpassa bostaden eller funderar du på någon typ av särskilt boende?

Den största förvaltaren och förmedlaren av hyreslägenheter i Falköping är det kommunala bostadsbolaget Falköpings Hyresbostäder AB. En annan stor förmedlare av hyresrätter är Senäte Fastigheter AB.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Falköping har modersmålsundervisning i arabiska, kurdiska, bosniska/serbokroatiska, polska, finska, holländska, somaliska, albanska och romani för närvarande. Det kan variera från termin till termin efter ansökningar och elevunderlag.

De lärare som undervisar i modersmål kommer ofta från samma kulturområde som barnen. Modersmålslärare måste också ha goda kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället.

Föreningar och organisationer

I Falköpings kommun finns ett rikt föreningsliv med cirka 450 föreningar. Många av dem finns i kommunens föreningsregister med kontaktuppgifter och namn på personer.

Det finns ett flertal religiösa organisationer, bland annat Svenska Kyrkan i Falköping som arbetar med mötesplatser i vardagen, barn och unga samt socialt arbete. Många andra religiösa och kulturella föreningar finns.

Läs mer om föreningslivet i kommunen

Vad finns i närområdet

Falköpings kommun planerar ett Medborgarkontor i kommunens Bibliotek på Sankt Sigfridsgatan. Det ska vara en öppen mötesplats. Där kommer du få svar på allmänna frågor, lämna synpunkter, komma vidare till andra myndigheter och föreningar samt ansöka om enklare tillstånd bland annat. Information på olika språk finns. Kommunen ordnar i nära samarbete med föreningslivet och föreningar olika föreläsningar, utställningar och kulturmöten.

I Falköpings centrum hittar du både en gammal stadskärna och ett flertal affärer. Stormarknader ligger i utkanterna. Det finns naturligtvis arbetsförmedling, försäkringskassa, skattekontor och socialkontor.

Pingstkyrkans Second Hand är ett annat exempel på en mötesplats att leta fynd och fika.

Barnomsorg

I Falköping har vi en ständig strävan efter hög kvalitet i skola, förskola och fritidshem. Alla barn och elever har rätt att få det stöd de behöver. Vår ambition är en modern pedagogik med stöd av ny teknik.

I Falköping finns 30 förskolor, 16 av dem i tätorten och 14 på landsbygden. Av dessa är 10 förskolor i enskild regi varav 6 i tätorten och 4 på landsbygden.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Falköpings kommun finns 18 grundskolor med olika inriktningar, 6 tätortsskolor och 12 landsbygdsskolor. Vårt gymnasium, Ållebergsgymnasiet, har fått många priser som till exempel volleybollgymnasium, elitfotbollsgymnasium, körsångare, skoltidning fordonslackerare, guldsmeder och elever inom Ung Företagsamhet. Vi är också stolta över vår kommunala musikskola.

För ungdomar från åk 6 till och med gymnasiet finns ungdomens hus med mötesplatser.

Grundskolor och gymnasieskolor

Utbildningsmöjligheter

På kommunens Lärcenter - med jobb i sikte - finns ett stort utbud för att du ska få nya möjligheter och se nya vägval. Här hittar du information om universitets- och högskolor, uppdragsutbildningar, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, yrkesvux och särvux. På Lärcenter erbjuder vi också heltidsstudier i svenska för invandrare (SFI) i en trevlig arbetsmiljö. Du kan ansöka direkt på webben!

Hälso- och sjukvård

Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och sjukvård, i första hand kontaktar din vårdcentral. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård.

I Falköping finns flera vårdcentraler och tillgång till sjukhus, Mödravårdscentral, Barnavårdscentral, Akutmottagning och Tandvård.

Läs mer om sjukvården i länet

Tolkhjälp

Vi använder oss av tolkförmedlingen i Mariestads kommun som erbjuder tillförlitliga tolk- och översättartjänster dygnet runt.

Kommunikationer

Falköping är en attraktiv boendeort som satsar på goda kommunikationer. Restiden har kortats betydligt till Göteborg, Jönköping och Stockholm. Täta tågförbindelser ger möjligheter för pendling till studier och arbete på andra orter.

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalands län och Kungsbacka kommun. De kör bussar, tåg, spårvagnar och båtar i Göteborg och Västsverige.

Arbete och företagande

Kommunen är en stor del i arbete och företagande inom Falköpings kommun, både som arbetsgivare, i olika arbetsmarknadsinsatser och näringslivsutveckling.

Här finner du information om kommunen som arbetsgivare, lediga lokaler och industritomter, att starta eget, arbete för ungdomar, nyanlända samt praktiker och arbetsträning. Du kan också söka företag i kommunens företagsregister.