Göteborg

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Göteborg är Sveriges näst största stad och ligger vid havet på västkusten. Göta Älv rinner rakt igenom staden och på mindre än en timme från centrum når man skärgården.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

573852

Storlek till ytan

448 km²

Här finns också gott om centrala parker och grönområden. Göteborg erbjuder storstadens alla möjligheter och utbud. Samtidigt finns här charmen och personligheten av en lite mindre stad med kortare avstånd. Göteborg är känd för stora evenemang inom idrott, nöje och kultur som till exempel Hammarkullekarnevalen, en mångkulturell folkfest, och Kulturkalaset, en av Skandinaviens största kulturfestivaler.

Boende

I Göteborg finns alla typer av boenden. De flesta hyreslägenheter förmedlas via Boplats Göteborg.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Det talas fler än hundra språk i Göteborg. 23 % av göteborgarna är utrikesfödda. De vanligaste födelseländerna är Irak och Iran, och därefter Finland, Bosnien & Hercegovina, Jugoslavien, Polen, Somalia, Turkiet, Kina och Norge samt många andra länder.

Föreningar och organisationer

Det finns många invandrarföreningar och sammanslutningar i Göteborg.

Vad finns i närområdet

Göteborg är indelat i 10 stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för den kommunala servicen för dem som bor i stadsdelen. Servicen är till exempel kommunal förskola, grundskola, äldreomsorg och bibliotek.

Introduktion för nya svenskar

Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället. Göteborgs Stad kan till exempel hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan.

Flyktingguide Göteborg

Flyktingguide Göteborg är en välkomnande mötesplats sedan 2003 som hjälper svenskar/göteborgare och nykomna invandrare/flyktingar att träffas. Förutom att förmedla personliga kontakter, ordnar Flyktingguide Göteborg gruppträffar och studiecirklar utifrån gemensamma intressen, till exempel film-, sång-, musik-, mat-, sim- och cykelkurser.

Länkar till andra webbplatser

Informationskontor på flera språk

Du som är ny i Sverige kan få hjälp med information och rådgivning på flera språk. Informationskontoret kan hjälpa dig med att:

  • översätta blanketter och annan information
  • informera om hur svenska samhället fungerar
  • hitta till olika myndigheter
  • hitta rätt information
  • ge råd i olika frågor

Medborgarkontor

På medborgarkontoren kan du få information om olika verksamheter i din stadsdel. Du kan även få personlig vägledning i exempelvis olika samhällsfrågor, förskola, skola, äldreomsorg, föreningsfrågor, konsumentfrågor eller boendefrågor.

Kretsloppsparken Alelyckan

I Kretsloppsparken Alelyckan finns tre olika försäljningsställen som drivs av Återbruket, Stadsmissionen och Returhuset. Där kan du köpa begagnade möbler, kläder och mycket annat till låga priser.

Barnomsorg

Förskola och familjedaghem

Det finns flera alternativ av omsorg för barn mellan ett och fem år. Förskola är det vanligaste, sedan familjedaghem (även kallad dagmamma).

Grundskolor och gymnasieskolor

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn. Det kallas skolplikt. På Göteborgs Stads webbsida finns information om hur grundskolan fungerar. Där finns också praktisk information som läsårstider och matsedlar samt kontaktuppgifter till alla grundskolor i Göteborg.

Gymnasieskola

Du som är mellan 16-20 år och har gått ut grundskolan kan söka till gymnasieskolan. Där kan du välja bland 18 nationella program på gymnasieskolor runt om i Göteborgsregionen.

Utbildningsmöjligheter

SFI (svenska för invandrare)

Sfi (svenska för invandrare) (länk) är en utbildning i svenska för dig som inte har svenska som förstaspråk. När du läser sfi får du också grundläggande information om det svenska samhället.

Samhällsorientering

Samhällsorientering är en utbildning om det svenska samhället, för dig som är ny i Sverige. Här får du kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat. Det handlar också om praktiskt vardagsliv.

Läs mer om vuxenutbildning i kommunen.

Vuxenutbildning, Komvux

På komvux får du möjlighet att slutföra dina grundskole- eller gymnasiestudier. Du kan få särskild behörighet för att kunna söka till universitet eller yrkeshögskola. Men också gå en yrkesutbildning.

Vuxenutbildning, Särvux

Särvux (särskild utbildning för vuxna) är till för dig som har fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Yrkesutbildning

Vill du studera till ett yrke? Då kan en yrkesutbildning vara ett sätt att nå ditt mål. Vuxenutbildningen i Göteborg ordnar kortare och längre yrkesutbildningar.

Hälso- och sjukvård

Sjukvård är i första hand Västra Götalandsregionens ansvar. På Göteborgs Stads webbsida hittar du kontaktuppgifter till sjukhus, vårdcentraler, barnavårdscentraler och andra mottagningar i Göteborg. Där finns också information om frågor som rör tandvård, mat, och hälsa.

Tolkhjälp

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter. Det kan vara på dina barns förskola eller vid besök på arbetsförmedlingen.

Kommunikationer

Kollektivtrafiken i Göteborg sköts av Västtrafik. I kollektivtrafiken ingår spårvagnar, bussar, pendeltåg och färjor. På Göteborgs Stads webbsida hittar du mer information om att resa kollektivt.

Arbete och företagande

Den största arbetsgivaren i Göteborg är kommunen, Göteborgs Stad. Hela 49.000 göteborgare har Göteborgs Stad som arbetsgivare och arbetar i över 100 olika yrken inom stadsdelar, fackförvaltningar eller kommunala bolag.

Göteborg har också en stark industri och ett stort och varierat näringsliv. Här finns Skandinaviens största hamn. Många stora företag inom industrin finns i Göteborg, som Volvo Cars, Volvo Trucks, SKF, Volvo IT, Ericsson. Andra stora verksamheter i regionen är Mölnlycke Health Care, Astra Zeneca och Ericsson.

Göteborg är en evenemangsstad och besöksnäringen är mycket viktig för staden. Ungefär 16 000 personer arbetar inom besöksnäringen.

Starta eget företag

Det är många saker att tänka på om du vill starta ett företag. Det finns också många människor och organisationer som kan hjälpa dig på vägen. På Göteborgs Stads webbsida hittar du mer information om hur du kan få hjälp att starta företag.

Länkar till andra webbplatser