Lidköping

Senast uppdaterad: 13/12-2022

I Lidköping är det lätt att trivas! Lidköpings kommun har cirka 38 900 invånare och ett vackert läge vid Sveriges största sjö, Vänern.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

39988

Storlek till ytan

699 km²

Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Vi lever ungefär som vi alltid har gjort, nära vattnet, jorden och varandra. Det är inte oviktigt i en tid av snabba samhällsförändringar, globalisering och miljöhot. Lidköping är helt enkelt en kommun där du alltid ska känna dig välkommen oavsett om du turistar, vill driva näringsverksamhet eller slå dig ner här för resten av livet. Det är ett synsätt som inte bara präglar kommunens verksamheter, utan också delas av oss som bor här.

I Lidköping tycker vi om att träffas, diskutera och utbyta tankar. Hur ska man annars förklara att en stad av vår storlek har över 30 kaféer?

Boende

Det kommunalt ägda bolaget AB Bostäder har hyreslägenheter i centrala Lidköping, Saleby, Järpås, Vinninga, Gillstad, Tun och Örslösa.

Det finns ingen bostadsförmedling i Lidköpings kommun.

Vilka språkgrupper finns på orten?

De vanligaste språkgrupperna för personer med icke-nordisk bakgrund som finns här är arabiska, somaliska, engelska, Tigrinja, dari, Tigre, pashto, Ryska, kurdmanji, thailändska och engelska.

Föreningar och organisationer

I Lidköping finns ett aktivt föreningsliv med många registrerade föreningar, som ägnar sig åt idrott, kultur, friluftsliv, motion och mycket annat. Det finns också ett antal kyrkor och religiösa samfund.

I Lidköpings kommun finns också en musikskola, som drivs av Lidköpings kommun, där barn och ungdomar har chansen att prova på och lära sig att spela ett instrument.

Vad finns i närområdet

I vår kommun finns mycket i närområdet, som bibliotek, arbetsförmedling, socialkontor, försäkringskassa, skattemyndighet, banker, apotek. Ett stort antal livsmedelsaffärer, flera möbelaffärer och second hand-affärer. En del av affärerna finns strax utanför centrum och till dessa finns det bra allmänna kommunikationer.

Läs mer om barnomsorg och förskolor i kommunen.

I kommunen finns barnomsorg i närheten till boendet. I Lidköping finns det förskola och familjedaghem för barn 1-5 år. Det finns barnomsorg för föräldrar som har obekväm arbetstid och det finns öppna mötesplatser för dig och barnen. I kommunen finns också en fristående förskola.

Öppna förskolan

Här erbjuds pedagogisk gruppverksamhet för barnen och du kan få stöd i ditt föräldraskap. Öppna förskolan vänder sig till dig som har ett litet barn, från nyfödda upp till sex års ålder. Här träffas vuxna och barn för att umgås och leka tillsammans. Verksamheten är kostnadsfri och ingen anmälan behöver göras.

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till skolbarn i åldern 6-12 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmen kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Barnen vistas på fritidshemmet under den skolfria tiden eller på lov.

Grundskolor och gymnasieskolor

Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar som ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska skolan. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Alla grundskolor i Lidköping som har verksamhet för barn i åldern sex till tolv år erbjuder förskoleklass.

Grundskolan är obligatorisk för alla barn mellan sju och sexton år. De flesta barn i Sverige börjar i årskurs 1 på höstterminen det år de fyller sju år.

Internationella klassen är en förberedande klass för nyanlända elever i åldern sju till sexton år.

Lidköpings kommun har De la Gardiegymnasiet, centralt beläget i Lidköping, som är en skola full av liv och möjligheter. Med över 2000 elever och cirka 300 anställda är det Skaraborgs största gymnasieskola. I kommunen finns också Thoren Innovation School.

Utbildningsmöjligheter

Det finns ett brett utbud och stora möjligheter för dem som vill studera i Lidköping.

På Campus i Lidköping har du möjligheten att studera på olika nivåer; grundnivå, gymnasienivå, yrkeshögskolenivå eller högskolenivå. Campus erbjuder också Svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Den riktar sig till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. Här finns möjlighet att också läsa på grundläggande och gymnasial nivå.

Hälso- och sjukvård

Skaraborgs Sjukhus Lidköping är, liksom Skaraborgs Sjukhus Skövde, ett akutsjukhus. Vården omfattar internmedicin, kirurgi, urologi, ortopedi, kvinnosjukvård, anestesi/ operation/ intensivvård, radiologi, arbetsterapi och sjukgymnastik.

Vid sjukhuset finns även öppenvårdsmottagningar för barnsjukvård, ögon, öron-näsa-hals, hörsel- och dövverksamhet, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering samt laboratorium med blodcentral.

På barnavårdscentralerna är du alltid välkommen med alla frågor som rör ditt barn eller ditt föräldraskap. De ger dig råd i ämnen som amning, kost, sömn, föräldraskap och om ditt barn blir sjuk.

Tolkhjälp

Vid alla kontakter med myndigheter har du möjlighet att få tolkhjälp. Du kan alltid vända dig till Integrationsenheten för att få hjälp med tolk.

Kommunikationer

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i vårt område.

Arbete och företagande

Förutom Lidköpings kommun finns flera stora arbetsgivare som Såtenäs Flygflottilj, Västra Götalandsregionen, Dafgård, Jula, Electrolux, Volvo, Arla, Promens, Fazer.

Inom pendlingsavstång når du både Göteborg och Trollhättan tack vare bra kommunikationsmöjligheter.