Lilla Edet

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Bra infrastruktur, goda kommunikationer och bra boende är grunden för utveckling och tillväxt i vår kommun. Här växer nya vackra bostadsområden fram med närhet till förskola, skola, butiker och fritidsaktiviteter.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

14093

Storlek till ytan

316 km²

Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till söder. Den generösa naturen och Göta Älv erbjuder massor av möjligheter till ett rikt friluftsliv året runt. Här hittar du ett av landets bästa laxfiskevatten och fantastiska vandringsleder. Lilla Edets kommun är en av de 13 kommunerna i Göteborgsregionen med närhet till Göteborg, Trollhättan och Uddevalla.

Boende

Det finns ett antal privata hyresvärdar och ett kommunalt fastighetsbolag som hyr ut bostäder i Lilla Edets kommun. Bostadsföretagen ansvarar själva för information om lediga lägenheter och hanteringen av eventuella kösystem. Lilla Edets kommun har ingen kommunal bostadsförmedling.

Vilka språkgrupper finns på orten?

De språkgrupper som finns bland våra nyanlända invånare är bland annat arabiska, persiska, thailändska och somaliska. Det finns ungefär 15-20 språkgrupper i kommunen.

Föreningar och organisationer

Kommunen har ett brett och aktivt föreningsliv för alla åldrar. Det finns cirka 100 föreningar listade.

Vad finns i närområdet

I centrala Lilla Edet finns kommunhuset med bland annat socialkontor samt medborgarservice, där du får svar på allmänna frågor. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har också verksamhet i kommunhuset. Bredvid kommunhuset finns apotek, vårdcentral och folktandvård. I Familjecentralen Ekens lokaler finns barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppen förskola samlad. Kopplat till dessa verksamheter finns familjepedagog, socionom och psykolog. Dessutom finns det livsmedelsaffärer, banker, second handbutiker, systembolag och flertalet pizzerior, caféer och restauranger.

Kommunen har en arbetsmarknadsavdelning som ger stöd till arbetssökande samt en flyktingmottagning och utbildning i svenska för invandrare (SFI) i egen regi.

I Lilla Edet finns det stor variation på aktiviteter för alla åldrar. Kommunen har vackra vandringsleder, bibliotek, museum, biograf, Folkets Hus, kyrkor, fotbollsplan med konstgräs, ishall, ridhus, gym, tennishall, friidrottsanläggningar, laxfiske i Göta älv och mycket annat. På kommunens webbplats kan du läsa mer om vad du kan uppleva och göra.

Vad finns i närområdet

Barnomsorg

Barnomsorg erbjuds i alla delar av kommunen – Lilla Edet, Göta, Lödöse, Nygård, Prässebo, Hjärtum och Västerlanda. Det finns även privata alternativ i Lilla Edets kommun.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Lilla Edets kommun finns flera grundskolor för åldrarna 6-15, en fristående skola och en gymnasieskola. Många ungdomar i kommunen studerar vid gymnasieskolor på annan ort, framförallt inom Göteborgsregionen.

Utbildningsmöjligheter

Om du är ny i Sverige och vill lära dig svenska, erbjuder kommunen svenska för invandrare (SFI) och hjälper dig med anmälan till kurs i samhällsorientering. Samhällsorientering för nyanlända anordnas i Göteborg i samarbete med Göteborgs Stad.

Vårt Lärcentrum har en vuxenutbildning, där bland annat kurser i svenska som andraspråk på både grundläggande och gymnasial nivå erbjuds.

Lilla Edets kommun har även ett samarbetsavtal för gymnasiala yrkesutbildningar inom Göteborgsregionen. Kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare för mer information.

Hälso- och sjukvård

I Lilla Edets kommun hittar du vårdscentral, folktandvård, familjecentral med mödravårdscentral, barnavårdscentral, ungdomsmottagning, äldreomsorg, öppen psykiatriskmottagning och ett brett barn- och familjestöd.

Tolkhjälp

Lilla Edets kommun har ingen egen tolkservice som du kan anlita, men i samband med förbokade samtal på arbetsmarknadsavdelningen och socialkontoret så har du som är nyanländ möjlighet att stödjas med tolk på ditt modersmål.

Kommunikationer

Med utbyggnaden av E45 och den nya dubbelspåriga järnvägen tar du dig snabbt till och från Lilla Edets kommun med hjälp av bil, buss och tåg. Det finns ett väl utbyggt busslinjenät som knyter samman alla kommunens tätorter (Lilla Edet, Göta, Lödöse, Nygård, Prässebo, Hjärtum och Västerlanda) med busstrafik till och från Trollhättan, Kungälv och Stenungsund samt anslutningsbussar till Lödöse Södra, där du kan välja att ta tåget.

Restid tåg

  • Lödöse Södra station – Göteborg C, cirka 25 minuter
  • Lödöse Södra station – Trollhättan station, cirka 13 minuter

Tidtabeller och mer information finns på Västtrafiks och SJs hemsidor.

SJ

Arbete och företagande

I kommunen finns idag drygt 1 000 företag. Entreprenörsandan är stor och tillväxten av nyetablerade företag är god. Fler och fler livskraftiga företag etableras för vart år. Bland de större företagen i kommunen kan nämnas SCA Hygiene Products AB, Storel, Solhagagruppen och Electrolux. Både SCA och Storel har valt att lägga sina Nordenlager här tack vare det centrala läget och bra kommunikationsmöjligheter med E45, järnväg och Göta älv som stora godsstråk. Kollektivtrafiken gör det också enkelt att nå fler arbetsgivare i större orter som exempelvis Göteborg och Trollhättan.

Du som är intresserad av att starta eget företag kan kontakta kommunens näringslivsutvecklare. Där kan du få stöd i form av kunskap, kontakter och erfarenheter.