Mark

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Mark är en attraktiv kommun med många små och medelstora orter som alla präglas av gemenskap. Här värnar vi om varandra, vår hembygd och vår livskvalitet.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

34844

Storlek till ytan

929 km²

Ett blomstrande föreningsliv och ett gott företagsklimat erbjuder stora möjligheter om du vill förverkliga dina idéer. I Mark lever vi i harmoni med naturen. Här är det läge för det goda livet!

Boende

I Mark finns en blandad bebyggelse – villor, bostadsrätter och hyresrätter. Största fastighetsbolaget för lägenheter är kommunens bostadsbolag, Marks Bostads AB (MBAB), som har drygt 3100 lägenheter. Vill du veta mer om Marks Bostad, ställa dig i deras bostadskö eller se vilka lägenheter som är lediga kan du göra det på Marks Bostads hemsida. Du hittar också privata hyresvärdar på vår hemsida.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Ungefär 15 procent av kommunens invånare har en bakgrund i ett annat land. Föru​​tom de nordiska språken finska, danska och norska är engelska, tyska, spanska, serbiska, kroatiska, arabiska och somaliska stora minoritetsspråk.

Föreningar och organisationer

Marks kommun har ett rikt föreningsliv som engagerar många människor. I kommunen finns det cirka 400 registrerade föreningar. Alla föreningar hittar du i kommunens föreningsregister. Det finns en rik kyrklig verksamhet som bedriver mycket verksamhet riktad mot människor som är nya i Sverige. Röda korset och Erikshjälpen är andra betydande föreningar med liknande verksamhet.

Vad finns i närområdet

Marks kommun har många mindre orter. Den största, och kommunens centrum, är Kinna. Här finns arbetsförmedling, medborgarkontor och socialkontor. I Kinna och många av kommunens övriga orter finns service i form av affärer, skolor, bibliotek och äldreomsorg.

I Skene finns bland annat de ideella secondhand-affärerna Rumänieninsamlingen och Gruvan. Här finns också kommunens gymnasieskola och badhuset Kaskad.

Barnomsorg

Förskolan är till för barn i åldern 1-5 år. Vi har 34 förskolor i kommunen och en bra lärartäthet med små barngrupper. Kommunens alla förskolor finner du på kommunens hemsida. Öppna förskolan har en verksamhet i Skene. Runt om i Mark finns det föräldragrupper. Några är öppna för dig som pratar arabiska eller somaliska.

Läs mer om förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Mark finns 19 grundskolor, varav sju högstadieskolor. I Skene finns Marks Gymnasieskola med cirka 900 elever och en rad olika utbildningar. Mark är också en av två orter i landet som har riksidrottsgymnasium för basket.

För nyanlända erbjuder Marks Gymnasieskola språkintroduktion där undervisningen fokuserar på svenska som andraspråk, matematik och natur- och samhällsorienterade ämnen. Utbildningen syftar till att förbereda eleven för vidare studier vid skolans yrkesintroduktion och den kommunala vuxenutbildningen.​

Utbildningsmöjligheter

Förutom grundskola och gymnasium erbjuder Mark gratis vuxenutbildning via Marks Gymnasieskola. Här finns även utbildning i svenska för invandrare. I samarbete med Boråsregionen finns flera yrkesutbildningar att söka. Du söker dessa utbildningar via Boråsregionens Vuxenutbildning. Högskola och universitet finns på pendelavstånd i Göteborg och i Borås.

Hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården. I Skene finns Skene lasarett, som är en del av Södra Älvsborgs sjukhus. Sjukhuset omvandlas nu till ett närsjukhus med kirurgisk och ortopedisk verksamhet. I sjukhuset finns även en vårdcentral.

Idag finns vårdcentraler även i orterna Kinna, Fritsla, Sätila, Skene, Horred och Öxabäck men genom vårdvalet förändras det ständigt.

Kommunen ansvarar för äldreomsorg och funktionshinder. Information om våra äldreboenden har vi samlat på vår hemsida.

Tolkhjälp

I kontakt med kommunen ordnar vi tolk vid behov.

Kommunikationer

Västtrafik sköter om all kollektivtrafik i Marks kommun. De stora trafikstråken är tågtrafiken från Borås till Varberg som binder ihop orterna från Fritsla via Kinna ner till Horred. Busstrafiken längs riksväg 156 är tät och gör att det går snabbt att ta sig från Kinna och Skene via Sätila och Hyssna till Göteborg och Landvetter.

Arbete och företagande

Det finns omkring 4000 företag i Marks kommun. Du hittar dem alla våra företag i vårt företagsregister. Inom kommunen finns en stor textilbransch, bred vårdverksamhet och varierad verkstadsindustri. Vid sidan om kommunen (cirka 3000 anställda) är de största arbetsgivarna Nordic care och Frösvik (vård), Stora Enso (verkstadsindustri) och Ludvig Svensson (textil).