Mellerud

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Melleruds kommun är ett Sverige i miniatyr. Här finns många mil kust mot Vänern, jordbruksbygd, skogar, sjöar och höglänt terräng, större tätorter och små byar.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

9421

Storlek till ytan

514 km²

Vi har många historiska platser och ett rikt kulturliv. I Mellerud kan du bo på en mindre ort eller på landet, men ha nära till de stora städerna.

Boende

Många i Mellerud bor i villa eller radhus, men vi har också gott om hyreslägenheter. De flesta lägenheterna ägs av det kommunala bostadsbolaget Mellbo. På Melleruds hemsida hittar du mer information om både hyresvärdar och fastighetsmäklare, samt länkar till deras hemsidor.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Cirka 12 procent av Melleruds befolkning är födda i ett annat land än Sverige. Stora språkgrupper förutom svenska är bland annat syrianska, thailändska, serbiska, bosniska, kroatiska, somaliska, arabiska, polska och holländska.

Föreningar och organisationer

Mellerud har ett brett föreningsliv med cirka 100 föreningar av olika slag. För den som vill syssla med musik finns det många körer och ensembler.

Det finns flera religiösa samfund i Mellerud, bland annat Svenska kyrkan, Missionskyrkan, Smyrna och Melleruds Kristna Center. Dessutom finns det en islamisk förening. Närmaste moské finns i Trollhättan. På Melleruds hemsida finns mer information om föreningarna i Mellerud.

Vad finns i närområdet

I centrala Mellerud finns medborgarkontor, bibliotek, banker, affärer av många slag, bland annat tre secondhand-butiker, läkare, tandläkare, frisör, socialkontor, restauranger, simhall och idrottsplats med mera. Ett större köpcenter finns i Trollhättan och närmaste IKEA ligger i Uddevalla.

Dessutom har vi i kommunen flera idrottsplatser och gym, simhall, konstmuseum, två biografer samt en av Västsveriges finaste konsertlokaler. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan finns i Vänersborg, men har viss service i Mellerud. Skatteverket finns i Trollhättan. Polis finns på plats i Mellerud.

Barnomsorg

I Melleruds kommun finns det förskolor på fyra olika orter. I centrala Mellerud finns även dagbarnvårdare. Fritidshem finns på fem av våra grundskolor. Dessutom bedriver Svenska kyrkan barnverksamhet.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Melleruds kommun finns fem grundskolor för elever upp till årskurs 6 och en skola för elever i årskurs 7-9. Vi har även en gymnasieskola med flera olika program. Dessutom har vi en kulturskola som erbjuder undervisning i musik, sång och dans.

Grundskolor och gymnasieskolor

Utbildningsmöjligheter

Melleruds vuxenutbildning erbjuder, förutom gymnasiekurser, svenska och samhällsorientering för invandrare, datakurser och vissa yrkesutbildningar.

Närmaste högskola är Högskolan Väst i Trollhättan. Dessutom går det att bo i Mellerud och studera vid Göteborgs eller Karlstads Universitet. I Dals-Långed, ett par mil bort, finns en konstnärlig utbildning på högskolenivå. I Uddevalla finns ett Högskolecentrum.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Det finns en vårdcentral i Centrala Mellerud med både mödravårdcentral och barnavårdcentral. Det finns både Folktandvården och privat tandläkare. Närmaste sjukhus finns i Bäckefors (25 kilometer), Trollhättan och Uddevalla.

Tolkhjälp

Personer som behöver hjälp med tolk när de har kontakt med kommunen får det. Tolken bokas av kommunen.

Kommunikationer

Mellerud har regelbundna tågförbindelser med Karlstad, Trollhättan och Göteborg. Det går bussar till de andra kommunerna i Dalsland samt till Vänersborg och Trollhättan. Läs mer om avgångar och tidtabeller hos Västtrafik.

Arbete och företagande

Mellerud har bara några få större företag. Däremot har vi hundratals småföretag och väl utvecklad handel. Många hos oss arbetar i skola eller inom vården. Större företag finns i första hand i Trollhättan och Uddevalla. Kommunen ger stöd åt dem som vill starta företag. Mer om hur kommunen stödjer näringslivet hittar du på kommunens hemsida.