Skövde

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Skövde kommun, med 53 000 invånare, är centralort i delregionen Skaraborg och ligger mitt emellan de stora sjöarna Vänern och Vättern. En växande kommun med nära till det mesta!

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

55806

Storlek till ytan

674 km²

Skövde ligger på västra stambanan, emellan Göteborg och Stockholm.

I Skövde finns fullt utbyggd kommunal service med barnomsorg, grundskolor och gymnasieskolor. Det finns också privata skolor med olika inriktningar. Skövde är känt som industristad med Volvo som största arbetsgivare, men även som utbildningsstad med en växande högskola. Antalet lediga jobb i Skövde har stadigt ökat de senaste åren och finns inom främst industri, handel och vård. Kommunen är också känd för sina många småföretag, som inte sällan har entreprenörer med bakgrund i Mellanöstern. Skaraborgs sjukhus Skövde, med 1500 anställda, ger vård till inte bara invånarna i kommunen utan även till dem i de angränsande kommunerna.

Kommunen har natursköna omgivningar och ligger i en gammal kulturbygd. Det finns många privata fastighetsägare som hyr ut lägenheter, och även ett välskött och engagerat kommunalt bostadsbolag. På kommunens hemsida finns en översättningstjänst, så att det går att läsa om kommunen på många olika språk.

Boende

I Skövde finns bostäder av alla typer: hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Det finns flera stora bostadsområden med hyreslägenheter, som ägs och förvaltas av det kommunala bostadsbolaget Skövdebostäder AB. Större, privata hyresbostadsföretag är Apartement AB​ och Balder Din Bostad​. En lista över alla hyresvärdar i kommunen finns på Skövde kommuns utförliga hemsida.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Skövde kommun har en lång historia av invandring från främst Europa och Mellanöstern. I slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet kom många arbetskraftsinvandrare till industrin från framförallt Balkan. Senare under 1970-talet kom flyktingar från Turkiet och Libanon, vilka har etablerat sig som bland annat entreprenörer och företagare i Skövde. Här finns även flyktingar och invandrare från Sydostasien och genom senare års flyktinginvandring, många från Somalia, Kongo och Afghanistan. Många Skövdebor talar alltså andra språk än svenska och engelska!

Föreningar och organisationer

Som centralort i sin delregion har Skövde ett rikt föreningsliv. Det finns en fullständig lista över kommunens alla föreningar och religiösa samfund i kommunens föreningsregister. Det finns ett stort antal sport- och idrottsföreningar med höga medlemstal. Handboll och fotboll är populära sporter, men det finns många andra föreningar för alla, från ung till gammal. De flesta kommuninvånarna är medlem i någon förening. Det är i föreningslivet man träffas och knyter kontakter. I Skövde finns också stora assyriska och syrianska församlingar. Ett moskébygge är planerat. Det finns även två somaliska föreningar.

Vad finns i närområdet

Eftersom Skövde är den största och mest expanderande kommunen i delregionen, finns här ett utbud av de allra flesta verksamheter inom medborgarservice. Arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket har kontor här. I den kommunala servicen ingår, inom socialförvaltningen, en särskild enhet för nyanlända, integrationsenheten. De flesta myndigheter ligger i anslutning till Skövdes centrum, så det är bekvämt gångavstånd mellan de olika instanserna.

I centrum ligger även ett kulturhus med bibliotek, som har tidningar och annan litteratur på många olika språk. Här finns också konsthall och stadsteater.

Skövde är känt för sin shopping. Det finns flera stora köpcentrum i kommunen, som ger en tillströmning av kunder från hela delregionen. Det går utmärkt att fynda billiga möbler och husgeråd i de secondhand-butiker som finns. Affärer med varor från Mellanöstern, Afrika och Asien har sedan länge funnits i kommunen.

Vad finns i närområdet

Barnomsorg

Barnomsorgen i Skövde är väl utbyggd. Väntetiden för att få en plats på förskola är kort, ungefär ett par vecko​r. De många förskolorna i kommunen strävar efter att familjerna ska få en plats nära där de bor. De flesta förskolor är kommunala, men det finns även de som drivs i privat regi.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Skövde finns många grundskolor, som väl tillgodoser kommuninvånarnas behov. Även gymnasieskolorna är många och finns med många olika inriktningar. Huvuddelen av gymnasieskolorna är kommunala, och de kompletteras av privata skolor.

Utbildningsmöjligheter

Eftersom Skövde är en utbildningsstad, finns i stort sett utbildning på alla tänkbara nivåer. Förutom sfi och samhällsorientering för nyanlända, finns en väl utbyggd kommunal vuxenutbildning med både teoretiska och yrkesinriktade kurser. Högskolan i Skövde är känd för sin dataspelsutbildning men har många andra kurser och program att erbjuda. Där finns även möjlighet för de nyanlända som har akademisk utbildning att gå Korta vägen, för att snabbt komma i kontakt med ett akademiskt nätverk.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Tillgången på hälso- och sjukvård i Skövde är mycket god. Det stora sjukhuset har 1 500 anställda, akutmottagning och specialistvård. I stadsdelarna finns flera vårdcentraler som också har mödravård och BVC. Det finns även privata vårdgivare, och Röda korset har i Skövde ett centrum som specialiserat sig på krigs- och tortyrskadade.

Tolkhjälp

Delregionen Skaraborg är väl försedd med tolkar, som i allmänhet distribueras genom en kommunal tolkförmedling i Mariestad.

Kommunikationer

Eftersom Skövde är en centralort, är även kommunikationerna väl utbyggda. Kommunen ligger en dryg timmes tågresa från Göteborg och två timmar från Stockholm. Även inne i tätorten och ut på landet i Skövdes närhet, är kommunikationerna med buss väl utbyggda. Läs mer på Västtrafiks hemsida för information om tidtabeller och avgångar.

Arbete och företagande

Ungefär 40% av Skövdes skatteintäkter kommer från små företag. Det finns gott om möjligheter att starta och driva företag i kommunen. Många av småföretagen ägs av personer som invandrat till Sverige. Det finns goda möjligheter att få råd och hjälp vid starten av företag genom arbetsförmedlingen, Almi eller Coompanion. De stora arbetsgivarna i Skövde är Volvo med 5 000 anställda, sjukhuset med 1 500 och handeln med lika många.