Tanum

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Tanums kommun ligger i norra Bohuslän. Vi har en mångfald naturmiljöer representerade; kustland och skärgård, inland med jordbruksmark, skogsområden och insjöar.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

12856

Storlek till ytan

917 km²

Tanums hällristningar finns sedan 1994 med på Unescos världsarvslista. Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet, invigdes 2009.

Boende

Tanums kommun har olika bostadsformer, det finns lägenheter, bostadsrätter, fristående hus som ägs av både privata och kommunalt bostadsbolag. Den största förvaltaren och förmedlaren av hyreslägenheter är det kommunala bolaget Tanums Bostäder AB (TBAB). TBAB äger och förvaltar cirka 600 hyreslägenheter. Vill du ställa dig i deras bostadskö, hitta mer information om deras fastighetsbestånd och se lägenheter som är lediga just nu kan du göra det på Tanums bostäder.

I Tanum finns några privata fastighetsägare som hyr ut lägenheter. En del av dem finns på Tanums hemsida. För mer information kan du kontakta integrationssamordnaren i kommunen.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Det finns olika språkgrupper i Tanums kommun, bland annat arabiska, tigrinska, somaliska, thailändska och dari.

Föreningar och organisationer

I Tanums kommun finns ett rikt föreningsliv som består av cirka 130 verksamma föreningar. Föreningslivet representerar många olika områden och är spridda i hela kommunen. Samtliga föreningar hittar du i föreningsregistret. I Tanums kommun finns Svenska kyrkan och ett antal frikyrkor. Närmaste moské finns i Uddevalla.

Vad finns i närområdet

I Tanumshede finns samhällsservice såsom flyktingmottagning, arbetsförmedling, apotek, post och banker. I Strömstad finns ett servicekontor för försäkringskassan, skatteverket och pensionsmyndigheten.

Bibliotek finns i fyra orter, biblioteket i Tanumshede är huvudbiblioteket. I kommunens regi finns en butik med begagnade möbler och övriga husgeråd (Återbruket) samt en secondhand-affär.

Tanums kommun har ett flertal matvarubutiker, större kedjor som Coop/Konsum och ICA finns i olika delar av kommunen. Ett köpcenter med ca 65 butiker beräknas öppna i november 2014 och det ligger i Tanumshede vid E6. IKEA finns i Uddevalla.

I kommunen finns körskola, hotell, restauranger, konditori och caféer samt mycket mer. Centralt beläget hittar du också gym, fritidsgård, studieförbund, körskola med mera.

Vad finns i närområdet

Barnomsorg

Barnomsorgen i Tanum präglas av mångfald. Våra familjedaghem, förskolor och fritidshem erbjuder en trygg och stimulerande miljö med välutbildad och kunnig personal. Du kan få en förskoleplats inom tre månader. På Familjecentralen Eken finns öppen förskola. Det finns även föräldrakooperativa förskolor.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Tanums kommun finns det nio grundskolor i våra olika samhällen. Tanums gymnasieskola, i Tanumshede, är en liten och personlig skola där det är lätt att trivas.

Utbildningsmöjligheter

Den kommunala vuxenutbildningen finns på Futura i Tanumshede. De kan erbjuda utbildningar och kurser på olika nivåer. Där kan du även läsa svenska för invandrare (sfi). I Grebbestad finns en folkhögskola. Närmaste högskola finns i Trollhättan.

Hälso- och sjukvård

I Tanums kommun finns två vårdcentraler i Tanumshede och en vårdcentral i Fjällbacka. Folktandvård finns i Tanumshede och Hamburgsund. Familjecentralen Eken i Tanumshede har mödravård och ungdomsmottagning. Sjukhus finns i Strömstad, Uddevalla och Trollhättan.

Du kan också vända dig till Möteshuset för stöd och vägledning när du har behov av att prata med någon utomstående om till exempel stöd i föräldraskapet, oro för ditt barn, andra svårigheter i familjen eller i andra relationer, ekonomi och budget. Möteshuset finns i Tanumshede.

Tolkhjälp

Personer som behöver hjälp med tolk när de har kontakt med kommunen får det. Tolken bokas av kommunen.

Kommunikationer

E6:an mot Oslo och Göteborg går genom kommunen. Mot öster har vi vägförbindelse med Dalsland, Värmland och Vänerregionen. Tanums järnvägsstation ligger strax utanför Tanumshede och härifrån åker du på Bohusbanan, norrut mot Strömstad och söderut mot Uddevalla, Göteborg. Buss- och tågtidtabeller hittar du på hos Västtrafik.

Närmaste flygplats med inrikestrafik är Malöga i Trollhättan, cirka en timmes bilresa från Tanumshede. Vill du flyga utrikes finns det två flygplatser i Göteborg.

Arbete och företagande

Tanum är en företagstät kommun. Här finns runt 2 200 företag. De flesta företagen är små- och medelstora. De största arbetsgivarna är Tanums kommun, NorDan AB, Sportshopen, Tetra Pak Inventing AB och TanumStrand. Dessa företag finns inom ett område på max tre mil från Tanumshede.

Tanums kommun gränsar till fyra kommuner, Strömstad, Dals-Ed, Sotenäs och Munkedal. Centralorterna i dessa kommuner finns inom fem mils avstånd från Tanumshede.