Tjörn

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Tjörn är en ö-kommun, Sveriges sjätte största ö, på Sveriges västkust.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

15989

Storlek till ytan

167 km²

På Tjörn finns storslagen natur, ett spännande kultur- och föreningsliv, ett varierande näringsliv vilket sammantaget gör att allt fler väljer att leva på "Tjörn - möjligheternas ö". Flera spännande byggprojekt är på gång och kommunikationerna gör det lätt att pendla till och från Göteborg.

Boende

Vanligaste boendet på ön är egna småhus men det finns även hyresrätter och bostadsrätter.

Tjörns Bostads AB är det allmännyttiga bostadsbolaget och den största fastighetsägaren i Tjörns kommun. Bolaget ägs av kommunen. De har ca 550 lägenheter och ett åttiotal lokaler på de flesta orter i kommunen. Lägenheterna bolaget förmedlar är allt från vanliga hyresrätter till radhus med egen ingång och altan.

Det finns även ett antal privata hyresvärdar. Vilka dessa är kan du få information om via Tjörns kundcenter.

Vilka språkgrupper finns på orten?

Det finns invånare med de nordiska språken som första språk, övriga språk som talas är spanska, dari, somaliska, tigrinska, arabiska, albanska.

Föreningar och organisationer

På Tjörn finns ett rikt och väl fungerande föreningsliv med ett stort antal föreningar med olika inriktningar. Via föreningsregistret på kommunens hemsida går det att själv söka föreningar inom det egna intresseområdet.

Vad finns i närområdet

Tjörn är en kommun som har som mål att hålla hela ön levande. Det innebär att det inte finns ett stort centrum utan flera småsamhällen, de större orterna är Skärhamn, Rönnäng, Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs.

I Skärhamn, som är den största orten på Tjörn, ligger det centrala kommunhuset med Tjörns kundcenter. Där går det att få hjälp av olika slag och att hitta rätt till kommunens verksamheter. Här finns även huvudbiblioteket och turistbyrån. I Skärhamn finns skola, banker, affärer, vårdcentral, apotek, hotell, tandläkare, restauranger, kultur- och fritidscentra för barn och ungdomar och Nordiska akvarellmuseet. I Rönnäng finns skola, matvaruaffär, hotell, restauranger och ishall. I Kållekärr finns mataffär, affärer, vårdcentral, apotek, restauranger, och socialkontor. I Myggenäs finns mataffär, affärer, restauranger, vårdcentral och apotek. I Höviksnäs/Häggvall finns kultur- och fritidscentra, bibliotek och skola.

Arbetsförmedling och försäkringskassa finns närmast i Stenungsund.

Barnomsorg

Inom kommunens barnomsorg finns förskolor, familjedaghem och skolbarnomsorg (fritidshem).

Grundskolor och gymnasieskolor

Tjörn har en bra grundskola som i Lärarförbundets rankning hamnar på sjätte plats i landet och blir därmed bäst i Västsverige. Det finns åtta grundskolor varav två är högstadieskolor.

Närmaste gymnasieskola finns i Stenungssund.

Utbildningsmöjligheter

Sfi-undervisning bedrivs i Stenungsund där även vuxenutbildningen finns. Den utökade samhällsorienteringen för nyanlända sker i samverkan med andra kommuner och är förlagd i Göteborg.

På Tjörn finns Billströmska folkhögskolan. Där finns följande kurser; allmän kurs (med eller utan estetiskt tillval i musik, bild eller textil), naturvetenskapligt basår, musiklinje och De ungas rätt – en resandekurs.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för sjukvården.

På Tjörn finns det vårdcentraler i Kållekärr, Skärhamn och Myggenäs. På dessa ställen finns även barnavårdscentraler. Närmaste sjukhus är Kungälvs sjukhus.

Läs mer om sjukvård

Folktandvården finns i Skärhamn och det finns även privata aktörer på ön.

Genom kommunens socialtjänst kan du få råd och stöd, kontakta Mottagningsgruppen. telefon 0304-60 19 99 eller e-post: mottagningsgruppen@tjorn.se.

Tolkhjälp

För oss är det viktigt att du i kontakter med kommunen får omsorg och hjälp som du kan förstå. Om du har svårt att förstå och tala svenska har du rätt till hjälp att kommunicera via tolk. Om du behöver tolk när du träffar oss meddelar du detta till din handläggare eller när du bokar tid.

Kommunikationer

I kollektivtrafiken på Tjörn ingår bussar och färjor. Till några av de mindre öarna som Dyrön, Åstol och Härön går regelbundet färjor. Det är Västtrafik som ansvarar för kollektivtrafiken.

Det finns inga tåg på Tjörn. Närmaste tågstation ligger i Stenungsund.

Närmaste flygplats är Landvetter flygplats. Flygbussen stannar vid Göteborgs Centralstation och därifrån går bussar vidare till Tjörn.

Arbete och företagande

Nästan 1 000 personer arbetar inom Tjörns kommun vilket gör kommunen till den största arbetsplatsen på ön.

Näringslivet på Tjörn består av små och medelstora företag. Det finns drygt 1 900 företag på Tjörn inom de flesta näringar, men de största är handelssjöfart, konsultverksamhet, turism, handel, byggverksamhet och jordbruk/skogsbruk/fisk. De flesta av företagen har mindre än 10 anställda. I kommunens företagsregister går det att söka efter de flesta företagen.

Andra stora arbetsgivare på Tjörn är Wallhamn AB, Tarbit Shipping AB, Per Jacobsson Byggnads AB och Seniorbolaget i Sverige AB.

Kommunens uppgift är att skapa de bästa förutsättningar för en positiv utveckling av det befintliga näringslivet och för nyetableringar. En självklar förutsättning för att locka fler företagare till Tjörn är de goda möjligheterna att bo, leva och försörja sig. Det finns en väl utbyggd service med fungerande skola, förskoleverksamhet och god social omsorg. Det stora utbudet av kultur- och fritidsliv ger en hög livskvalitet. Närheten till Göteborg och den vackra och tillgängliga naturen gör Tjörn till en mycket attraktiv plats att bosätta sig på.