Uddevalla

Senast uppdaterad: 13/12-2022

I kommunen finns ett rikt utbud av natur, kultur och handel med närhet till hav, skog och fjäll.

Kommunens logotype

Kommunfakta

Folkmängd

56438

Storlek till ytan

638 km²

En stad med klimatsmart utveckling och spännande evenemang, vackra smultronställen och ett unikt läge mitt i Bohuslän. Ett självklart utflyktsmål är Strandpromenaden som är en helt bilfri gång och cykelväg på 9 km. Den stäcker sig från östra delen av Uddevalla genom centrum och vidare längs vattnet till Lindesnäs.

Boende

Den största bostadsförmedlaren av hyreslägenheter är det kommunala bostadsbolaget Uddevallahem. På kommunens hemsida finns även en lista på dem som hyr ut lägenheter.

Hitta bostadsbolag och lägenheter

Vilka språkgrupper finns på orten?

Språk som talas i Uddevalla är bland annat bosniska, serbiska, kroatiska, finska, norska, arabiska, somaliska, tyska, polska, spanska, persiska, thai, danska, turkiska med flera.

Föreningar och organisationer

Det finns många föreningar i Uddevalla. I föreningsregistret kan du själv söka föreningar inom ditt intresseområde.

Vad finns i närområdet

I centrala Uddevalla finns medborgarkontor där du får svar på allmänna frågor och där du kan få hjälp med kontakter med andra myndigheter. Där finns också socialkontor, bibliotek, arbetsförmedling, försäkringskassa och skattekontor. I centrum finns butiker, apotek, banker, restauranger, pizzerior och cafeér. Norr om Uddevalla finns ett av Sveriges största och nyaste handelsområde där IKEA ligger. Det finns två secondhand-butiker i Uddevalla. En är i kommunens regi där det finns begagnade kläder och en mindre mängd möbler.

Barnomsorg

Uddevalla erbjuder förskoleverksamhet med ett brett utbud. Det finns kommunal och fristående förskola, kommunal och fristående pedagogisk omsorg samt öppna förskolor. Med pedagogisk omsorg menas verksamhet som bedrivs av en dagbarnvårdare.

Barnomsorg i kommunen

Skolbarnsomsorgen i kommunen bedrivs i form av fritidshem, pedagogisk omsorg samt fritidsklubb. Fritidsklubb är en verksamhet för de lite äldre barnen (10-12 år) som känner sig för stora för fritids men ändå vill ha ordnade eftermiddagsaktiviteter.

Grundskolor och gymnasieskolor

I Uddevalla finns både kommunala och fristående grundskolor och de erbjuder många olika inriktningar, framförallt under årskurs 7-9. Du har möjlighet att lämna önskemål om skola inför förskoleklass och årskurs 7.

Uddevalla gymnasieskola har alla nationella program och lärlingsutbildningar. För nyanlända ungdomar mellan 16-19 år finns chans att läsa svenska, engelska och matematik samt andra ämnen på Introduktionsprogrammen.

Modersmålsundervisning

De kommunala skolorna erbjuder gratis modersmålsundervisning en gång i veckan efter skoltid. Där får man fortsätta fördjupa sina kunskaper i modersmålet. Under skoldagen kan studiehandledning förekomma. Eleven får hjälp att förstå den svenska skollitteraturen. På så sätt kan eleven fortsätta den kunskapsinhämtning som eleven har med sig från hemlandet.

Uddevalla har klasser för helt nyanlända elever som ska gå i årskurs 3 till och med årskurs 6, samt för årskurserna 7-9. I dessa klasser får eleverna intensivträna svenska språket och även ämnen som förekommer i svenska skolan. Även här får man studiehandledning av lärare som talar modersmålet och kan förklara på elevens modersmål.

Utbildningsmöjligheter

Hos Uddevalla Vuxenutbildning kan du, som inte läst färdigt din grund- och eller gymnasieutbildning, göra det. Du kan också få extra stöd och hjälp att komma igång med dina studier, genom vår stödverksamhet Kärnan. Den som inte har svenska som modersmål, kan läsa svenska för invandrare, sfi.

Vi har dessutom särskild utbildning för vuxna och ett flertal olika yrkesutbildningar, alltifrån vård och omsorg till svets- eller lastbilsutbildning. Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform, inom vilken vi för närvarande har fyra olika inriktningar. På Vägledningscentrum, i hjärtat av staden, finns studie och yrkesvägledare som tar emot både drop in- och förbokade besök.

Läs mer om vuxenutbildning på:

Hälso- och sjukvård

Vi har fem stycken vårdcentraler i olika områden i Uddevalla. Dit kan du vända dig om du är sjuk eller om du vill ha råd och stöd. Det finns också tillgång till mödravårdcentral, barnavårdscentral, jourcentral och tandvård. Sjukhus finns i Uddevalla och Trollhättan.

Tolkhjälp

Tolkhjälp får du genom Tolkförmedling Väst.

Kommunikationer

Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götalands län.

Arbete och företagande

Kommunen är en stor del i arbete och företagande inom Uddevalla kommun, både som arbetsgivare, i olika arbetsmarknadsinsatser och i näringslivsutveckling. På kommunens sida finns information om kommunen som arbetsgivare, lediga lokaler och industritomter och om att starta eget.

De största yrkesområdena i Uddevalla är inom handel, kommunen och vård och omsorg. Andra vanliga yrken är inom bygg och företagstjänster.

Pendlingsavståndet till Göteborg är ca: en timme. Där det finns arbeten för alla typer av yrken.

Kommunens näringsliv och företag