Avtal, abonnemang, räkningar och skulder

Senast uppdaterad: 13/2-2024

Här kan du läsa mer om avtal och abonnemang, om räkningar och skulder och vad en betalningsanmärkning är för något.

Avtal

När du och en annan part är överens om något ingår ni ett avtal. Avtalet är bindande för båda parter och det innebär att båda måste göra det som de i avtalet har lovat att göra, till exempel att den ena ska leverera en vara som den andra sedan ska betala för.

När du köper något i en butik eller bokar en resa på internet ingår du ett avtal. Du måste vara 18 år för att få ingå avtal på egen hand. Det finns många former av avtal och olika regler gäller beroende på vad du avtalar om.

Du kan ingå ett avtal både muntligen och skriftligen. För vissa avtalsformer krävs det att avtalet är skriftligt för att det ska vara bindande, till exempel vid husköp.

Du behöver inte betala för något som du inte har beställt

För att ett avtal ska gälla måste du acceptera ett erbjudande eller uttryckligen beställa något. Om ett företag påstår att du har beställt något, ska företaget också kunna bevisa det.

Du behöver inte betala för något som du inte har beställt, men du behöver alltid kontakta företaget och bestrida. Bestrida innebär att du protesterar mot företagets felaktiga krav på betalning från dig.

Bestrid skriftligen, till exempel via e-post och spara en kopia på din e-post eller brev. Du är heller inte skyldig att betala returfrakt för något du inte beställt. Returfrakt är kostnaden för att skicka tillbaka en vara till säljaren. Om företaget vill ha tillbaka varorna kan du be om en returfraktsedel.

Abonnemang

Ett abonnemang är ett avtal där en leverantör regelbundet levererar en vara eller tjänst till en kund. Abonnemanget kan gälla för en viss tid eller tills vidare. En leverantör är en person eller ett företag som levererar en vara eller en tjänst.

Ett abonnemang kan till exempel vara ett avtal att leverera el, att ringa med en viss mobiloperatör eller att kunna se på betal-TV via kabel eller satellit.

Det är oftast leverantören som tagit fram avtalet. Avtalet brukar vara skrivet på ett sådant sätt att det kan användas i flera liknande affärssituationer. Det betyder att du som kund oftast inte kan påverka hur avtalet ser ut. Du som kund får välja att antingen acceptera avtalet för abonnemanget eller välja en annan leverantör.

Kunden kallas ofta abonnent.

Abonnemangsfälla

En abonnemangsfälla består av ett lockande erbjudande och en ofta väl dold prenumeration. På internet, och framförallt i sociala medier, är det vanligt med erbjudanden om billiga produkter som leder till kostsamma prenumerationer. Till exempel ett erbjudande om att delta i en marknadsundersökning och få köpa en telefon till ett ovanligt lågt pris. Det kan också vara ett provpaket på hälsokost där det verkar som att frakten är det enda du som konsument behöver betala. Abonnemangsfällor dyker också upp vid telefonförsäljning.

  • Om det inte var tydligt att erbjudandet hörde ihop med en prenumeration, är du inte automatiskt betalningsskyldig.
  • Du har i regel rätt att ångra dig i 14 dagar om du har ingått avtal på distans med ett företag som är registrerat inom EU, Norge eller Island.
  • Du är inte skyldig att betala returfrakten för något du inte beställt.
  • Så länge du bestrider felaktiga krav till företaget behöver du inte oroa dig för betalningsanmärkningar.
  • Bestrid skriftligen till företaget till exempel via e-post och spara en kopia på e-post eller brev.

Hallå konsument har gjort filmer som förklarar abonnemangsfälla. Filmerna finns bara på svenska.

Du kan få kostnadsfri rådgivning om du tror att du har hamnat i en abonnemangsfälla:

Räkningar

En räkning är ett dokument som visar vad något kostar. På räkningen finns information om hur mycket du ska betala. Du kan till exempel få telefonräkning eller en räkning från förskola och fritids. Du kan också få räkningar för tv, elektricitet och värme. Räkning kallas också faktura.

Du ska betala räkningar före räkningens sista betalningsdag. Tänk på att det kan ta några dagar från att du skickar dina pengar, tills mottagaren får dem. Ofta står det "Betalning oss tillhanda" eller "Förfallodag" och ett datum. Det betyder att pengarna måste ha kommit fram senast det datumet.

Du kan gå till banken och betala räkningar, men det tar ofta lång tid och är dyrt. Många banker tar en hög avgift om du betalar hos dem.

Det går snabbare att betala via internet. Det är också billigare. För att kunna betala via internet måste du ha ett konto i en bank. Banken kan då ansluta ditt konto till internetbanken. Med internetbanken kan du betala dina räkningar från en dator.

På räkningar finns nummer till ett bankgirokonto eller plusgirokonto till den du ska betala. Du skriver själv in det kontonummer du betalar till via internetbanken.

Felaktiga fakturor eller bluffakturor

Ibland gör företag misstag då de skickar ut fakturor och du kan få en felaktig faktura. Det kan vara fel på hela fakturan eller på delar av den.

Det kan också kallas för bluffaktura när du har fått en faktura på en vara eller tjänst som du inte har beställt.

  • Börja alltid med att kontakta företaget och påtala felet.
  • Bestrid skriftligen, till exempel via e-post och spara en kopia på e-post eller brev.
  • Använd inte varan eller tjänsten som du har fått utan att ha beställt.

Du kan få kostnadsfri rådgivning om hur du bestrider en faktura:

Skulder och betalningsanmärkning

Vad är en skuld?

En skuld får man så fort man är skyldig någonting. I de allra flesta fall handlar skulder om pengar, vanligtvis obetalda räkningar och lån.

Betala räkningar i tid

Räkningar måste betalas i tid. Om du missar att betala din räkning i tid hamnar du i skuld till säljaren. Då har säljaren rätt att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Dessa avgifter läggs till räkningen du inte betalt. Skulden växer därför om du inte betalar i tid. Skulden kan växa snabbt.

Om du har fått en påminnelse ska du se till att betala så snabbt som möjligt för att inte hamna i större skuld.

Om du fortfarande inte betalar din räkning efter att du fått påminnelser kan företaget eller ett ombud till företaget skicka ett inkassokrav. Det betyder att du får en sista chans att betala räkningens kostnader och extra avgifter samt räntor innan ditt ärende lämnas till Kronofogdemyndigheten.

Men du ska inte betala för något du inte har beställt. Då ska du istället bestrida fakturan, läs mer i avsnittet "Felaktiga fakturor eller bluffakturor".

Krav från Kronofogden

Om du har fått ett krav från Kronofogden, ett så kallat betalningsföreläggande, och betalar direkt får du ingen betalningsanmärkning.

Tycker du att kravet är fel kan du bestrida det. Det innebär att du tar kontakt med Kronofogden och beskriver vad som är fel.

Vad innebär en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att du inte har skött dina betalningar. Kreditupplysningsföretag samlar in information från bland annat Kronofogden. När du har fått en betalningsanmärkning registrerad kan du få svårt att hyra bostad, köpa saker på avbetalning eller söka banklån. Det går alltså inte att strunta i sina skulder. En betalningsanmärkning är registrerad i minst tre år.

Vad gör jag om jag inte kan betala?

Ibland kan situationer uppstå som gör att du inte kan betala i tid. Det kan vara sjukdomar, olyckor eller att du av andra orsaker inte tjänar så mycket pengar som behövs för att betala dina skulder. Ta då genast kontakt med den eller de leverantörer som du har avtal med eller skulder till. På så sätt kan ni kanske komma överens om en avbetalningsplan.

Du kan få kostnadsfri rådgivning om avtal, abonnemang, räkningar och skulder:

Budget och skuldrådgivning:

Du kan få hjälp och rådgivning om din ekonomi av kommunen du bor i. Alla kommuner erbjuder kostnadsfri budget- och skuldrådgivning.