Försäkringar

Senast uppdaterad: 12/5-2023

Det finns olika typer av privata försäkringar du kan teckna för att skydda dig och dina saker. Med en försäkring kan du få ersättning om någon olycka skulle inträffa för den eller det du har försäkrat.

En privat försäkring skiljer sig från de allmänna försäkringarna som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har hand om. I de allmänna försäkringarna som också kallas socialförsäkringar ingår bland annat sjukpenning, pension och föräldrapenning. Det kan vara nödvändigt med ytterligare skydd för dig och dina saker utöver socialförsäkringarna.

Man tecknar en försäkring via ett försäkringsbolag. Det belopp man betalar för en försäkring kallas för premie eller försäkringspremie.

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger ett grundläggande skydd som alla behöver. Nästan alla i Sverige har en hemförsäkring. Du rekommenderas att ha en. Försäkringen skyddar bland annat egendom mot brand, skada och stöld. I hemförsäkringen ingår också ansvarsförsäkringar, rättskydd, överfallsskydd och reseförsäkring.

Personförsäkringar

Barnförsäkring

De flesta föräldrar väljer att teckna en barnförsäkring för sina barn. En barnförsäkring kan bland annat ge ersättning vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, om ditt barn blir långvarigt sjuk och vid bestående arbetsoförmåga. Vad som ingår i en barnförsäkring varierar. Därför är det viktigt att du läser på om vad försäkringen gäller för innan du tecknar den. En bra barnförsäkring ger ersättning för både sjukdom och olycksfall.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ekonomisk kompensation om du blir sjuk eller är med om en olycka.

Livförsäkring

Livförsäkring kan ge ekonomisk ersättning till de efterlevande om du skulle avlida.

Försäkringar till bilen

Om du äger en bil måste du enligt lagen ha en trafikförsäkring för att få köra bilen. Trafikförsäkringen ska tecknas från den dagen du har köpt bilen. Om bilen inte är försäkrad får du betala en trafikförsäkringsavgift. Trafikförsäkringsavgiften tas ut för varje dag som bilen är oförsäkrad och är mycket högre än den vanliga försäkringspremien.

Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och skador på annan egendom som du orsakat med bilen. Om du vill försäkra bilen ytterligare kan du teckna en hel- eller halvförsäkring till din bil.