Skatt

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Skatt är en avgift för att betala för offentliga utgifter. Vi betalar skatt på vår inkomst, och på varor och tjänster. Skatt på inkomst betalas till stat, kommun och region.

Varför betalar du skatt?

Vi betalar skatt för att tillsammans skapa ett bättre samhälle. Grundtanken med skatten är att alla människor ska få samma hjälp och möjligheter.

Jämfört med andra länder betalar vi ganska mycket i skatt i Sverige. Att skatten är hög beror på att staten, kommuner och regioner i Sverige har stora ansvarsområden. Områden som utbildning, sjukvård och infrastruktur finansieras genom skatt.

Vilka typer av skatter finns?

Det finns olika typer av skatter. Några av de vanligaste skatterna är skatt på arbete och inkomst, bil och trafik, alkoholdrycker och tobak. Det betyder att du betalar skatt på din lön, för att kunna äga och köra bil och när du köper alkoholdrycker eller tobak.

Det är politikerna i riksdag, regioner och kommuner som bestämmer vilka skatter vi ska ha och hur stora skatterna ska vara.

Vad går skatten till?

Skatten går till att betala för till exempel utbildning, sjukvård och infrastruktur:

 • I skolan får du utbildning av lärare utan att betala pengar. Lärarnas löner betalas genom skatt.
 • När du blir sjuk får du vård på en vårdcentral eller ett sjukhus. Vården betalas genom skatt.
 • Om en väg går sönder och behöver repareras betalas reparationen av vägen genom skatt.

Det finns mycket annat som betalas genom skatt, som till exempel:

 • Äldreomsorg
 • Barnomsorg
 • Socialtjänst
 • Rättsväsende
 • Flyktingmottagande
 • Kultur

Vad gör Skatteverket?

Skatteverket är den myndighet i Sverige som har ansvar att se till så att privatpersoner och företag betalar in de skatter och avgifter som politikerna har bestämt. Skatteverkets uppgifter är bland annat att:

 • ta in skatter
 • sköta folkbokföring
 • registrera bouppteckningar
 • utreda skattebrott

Alla som är folkbokförda i Sverige och har fyllt 13 år kan ansöka om id-kort (identitetskort) hos Skatteverket.

Deklaration

Varje år måste alla som har tjänat pengar berätta det för Skatteverket. Det kallas att deklarera. Det gäller både för privatpersoner och företag.

Skatteverket skickar en deklarationsblankett till den som ska deklarera i början av året. På blanketten står det hur mycket du har tjänat under året som gått. Du ska kontrollera att uppgifterna stämmer.

Om uppgifterna stämmer ska du godkänna deklarationen. Du kan godkänna din deklaration genom att skicka ett sms, ringa, använda Skatteverkets app eller e-tjänsten på Skatteverkets webbplats. E-tjänsten finns bara på svenska.

Om uppgifterna i deklarationen inte stämmer ska du ändra dem. Du kan ändra din deklaration i e-tjänsten på Skatteverkets webbplats. E-tjänsten finns bara på svenska.

Om du inte har möjlighet att deklarera genom att skicka ett sms, ringa, använda appen eller e-tjänsten, kan du deklarera på pappersblanketten och skicka in den till Skatteverket.

Om du inte fått någon deklarationsblankett hemskickad till dig, kan det ändå vara så att du ska deklarera.

På Skatteverkets webbplats kan du beställa en deklarationsblankett från Skatteverkets beställningstjänst. Beställningstjänsten finns bara på svenska.

Vad händer om du inte betalar skatt?

Om du inte betalar skatt kan det innebära att du begår ett brott, det kallas då skattebrott.

Om du arbetar utan att betala skatt kallas det för att du arbetar svart. Att arbeta svart är olagligt. Det kan leda till fängelse i upp till två år.

Om du inte betalar skatt för till exempel ditt fordon så får du inte använda fordonet. Du kommer dessutom att få betala en dröjsmålsavgift. Det betyder att du måste betala mer pengar än om du hade betalat skatten direkt. Om du ändå inte betalar in skatten överlämnar Skatteverket ärendet till Kronofogden.