Stöd och bidrag

Senast uppdaterad: 22/2-2023

Det finns flera former av ekonomiska stöd och bidrag du kan söka i Sverige. Du måste uppfylla vissa krav för att ha rätt till ersättning.

Försäkringskassan är en statlig myndighet som ansvarar för stora delar av det svenska trygghetssystemet. För de flesta ersättningarna gäller att du är försäkrad i Sverige.

Olika typer av ekonomiskt stöd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag. Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du som har ekonomiska problem kan söka via socialtjänsten i din kommun. Om du har rätt till a-kassa, studiemedel eller annan inkomst eller bidrag måste du vända dig dit i första hand.

Försörjningsstöd är en del av det ekonomiska biståndet. Försörjningsstöd kan du få för att klara försörjningen. Men du kan också få ekonomiskt bistånd till andra behov som tandvård, läkemedel, glasögon eller hemutrustning.

Föräldrapenning är pengar föräldrar kan få för att vara hemma med sitt barn istället för att arbeta eller studera. Föräldrapenning söks via Försäkringskassan. Föräldrapenningen betalas ut i max 480 dagar för ett barn.

För att ha rätt till föräldrapenning ska du bo och vara försäkrad i Sverige.

Informationsfilm från Försäkringskassan:

Barnbidraget är ett ekonomiskt stöd som automatiskt betalas ut av Försäkringskassan till föräldrar som bor i Sverige och har barn under 16 år. Barnbidraget är 1250 kronor i månaden och betalas ut den 20:e varje månad. Har du flera barn får du flerbarnstillägg.

Underhållsstöd är ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan som kan betalas ut till dig som bor ensam med barn, om den andra föräldern inte betalar sitt underhållsbidrag.

För att få underhållsstöd krävs bland annat att du och barnet bor i Sverige. Att barnet är under 18 år och är folkbokfört hos dig. För att få underhållsstöd gäller också att du har vårdnad om barnet och att du och den andra föräldern inte bor ihop.

Informationsfilm från Försäkringskassan

Bostadsbidrag är ett statligt stöd som kan delas ut till dig som har en låg inkomst och som behöver hjälp med kostnaden för ditt boende. Bidraget kan delas ut till:

  • Barnfamiljer
  • unga mellan 18–28 år.

Hur mycket pengar du kan få i bidrag beror på hur många som bor i hushållet, din inkomst och förmögenhet, bostadskostnad och bostadsyta.

Ansökan om bostadsbidrag görs via Försäkringskassan. Tillsammans med din ansökan behöver du bifoga dokument om din boendekostnad och uppgifter om din inkomst.

Om din inkomst eller boendesituation förändras är det viktigt att du kontaktar Försäkringskassan så att du får rätt bidrag. Om du har tagit emot för mycket bidrag kan du bli tvungen att betala tillbaka pengar.

Här finns informationsfilmer från Försäkringskassan för dig som vill veta mer om bostadsbidrag:

Bostadsbidrag för familjer

Bostadsbidrag för unga

Om du deltar i etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen kan du ansöka om etableringsersättning. Om du har barn eller bor ensam i egen bostad kan du även ha rätt till andra ersättningar.

Sjukpenning kan betalas ut till dig om du blir sjuk och därför inte kan jobba. Du ansöker om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenning är en tillfällig ersättning som ska ersätta förlorad arbetsinkomst tills du är frisk och kan jobba igen. Hur mycket du får i sjukpenning baseras på din inkomst. Vilka regler som gäller för sjukpenning beror på om du är arbetslös, anställd eller egenföretagare.

Om du är anställd betalar din arbetsgivare ut sjuklön istället för vanlig lön till dig de första 14 dagarna du är sjuk. Sen kan du ansöka om sjukpenning.

Du måste vara försäkrad i Sverige för att vara berättigad sjukpenning.

Pension kallas ersättningen du får när du blir äldre och lämnar arbetslivet. Din pension kan komma från flera olika håll. Allmän pension kallas den del av pensionen som alla som arbetar och betalar skatt får. Den allmänna pensionen hanteras av Pensionsmyndigheten. De har också i uppdrag att ge information om pensionen.

Äldreförsörjningsstöd

Om du har låg eller ingen pension kan du få äldreförsörjningsstöd för att kunna betala för din försörjning och ditt boende.

Efterlevandepension är ett ekonomiskt stöd som kan delas ut om man har en nära anhörig som har gått bort. Efterlevandepension är tänkt att täcka en del av försörjningen som den avlidne bidrog med.