Föreningsliv

Senast uppdaterad: 7/12-2022

Föreningslivet är starkt i Sverige. Många som bor i Sverige är med i en eller flera föreningar. Om du har ett särskilt intresse eller behov kan du gå med i en förening för det intresset.

Att vara med en förening tillsammans med andra kan vara ett sätt att i olika grupper driva dina intressen. I en förening kan du arbeta med samhällsfrågor som intresserar dig. Det är också en chans att utveckla dina intressen och kunskaper, att skapa ett större nätverk och lära känna nya människor. Genom olika föreningar kan du också få hjälp och stöd med saker som kan kännas svåra eller om någon i din familj mår dåligt.

I Sverige finns det föreningsfrihet vilket är en viktig del av det demokratiska samhället. Föreningsfrihet betyder att alla har rätt att starta eller gå med i en förening. En grupp människor som har ett gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan starta en förening.

Du kan välja att engagera dig i föreningen som styrelseledamot, ledare eller som medlem/volontär i föreningens verksamhet. Föreningslivet beskrivs ibland som en skola i demokrati. Medlemmarna får möjlighet att lära sig att verka i demokratiska processer och fatta beslut i enlighet med demokratiska principer. Det samlade föreningslivet har spelat en stor roll för demokratiseringen av det svenska samhället. Många är medlemmar i en förening utan att vara direkt verksamma i föreningen.

Om du vill gå med i en förening, starta en förening eller söka pengar till din förening kan du kontakta din kommun. I kommunen kan det till exempel vara fritidsförvaltningen som hjälper föreningarna.