Hitta aktiviteter

Senast uppdaterad: 7/12-2022

Att delta i kommunens eller olika föreningars aktiviteter ger möjlighet att lära känna nya människor och öva på det svenska språket.

Kommuner och föreningar har ibland aktiviteter för nyanlända, flyktingar och invandrare för att det ska vara lättare att komma in i det svenska samhället. Kontakta din kommun eller sök på deras webbplats för att se vad som finns i din kommun.

Många kommuner och frivilligorganisationer arbetar med att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare att få kontakt med svenskar. Namnet på aktiviteten kan variera, det kan kallas språkvän, flyktingguide, fadder, mentor eller kompis.