Hitta aktiviteter

Senast uppdaterad: 26/8-2021

Att delta i kommunens eller olika föreningars aktiviteter ger möjlighet att lära känna nya människor och öva på det svenska språket.

"Aktiviteter i Sverige" är en kalender där du kan söka efter aktiviteter som passar dig. Du kan till exempel hitta föreningar nära där du bor som har aktiviteter som passar dina intressen.

Du kan skriva in sökord, eller välja en särskild dag eller aktiviteter inom ett särskilt område. Till exempel Idrott, Svenska språket eller Kultur och underhållning.

Kommuner och föreningar har ibland aktiviteter för nyanlända, flyktingar och invandrare för att det ska vara lättare att komma in i det svenska samhället. Kontakta din kommun eller sök på deras webbplats för att se vad som finns i din kommun.

Många kommuner och frivilligorganisationer arbetar med att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare att få kontakt med svenskar. Namnet på aktiviteten kan variera, det kan kallas språkvän, flyktingguide, fadder, mentor eller kompis.