Lär dig svenska

Senast uppdaterad: 12/5-2023

Det finns många olika möjligheter att lära sig svenska. Här kan du läsa om olika sätt att lära dig svenska.

När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du så snabbt som möjligt lär dig svenska. Det är viktigt för att du snabbt ska kunna etablera dig i samhället.

Din kommun ska erbjuda dig undervisning i svenska för invandrare. Det kallas sfi. Du har rätt att gå en utbildning i sfi om:

  • du har fyllt 16 år.
  • saknar grundläggande kunskaper i det svenska språket.
  • är folkbokförd eller kommer att folkbokföras i en kommun.

Sfi är till för dig som behöver grundläggande kunskaper i svenska. Du lär dig svenska för att kunna prata och skriva i vardagslivet, i samhällslivet och i arbetslivet.

Undervisningen är gratis. Du kan studera på heltid, deltid eller kombinera med praktik, arbetslivsorientering, validering eller annan utbildning på Komvux. Undervisningen sker i olika steg och när du klarat av ett steg kan du gå vidare till nästa. Du kan börja på sfi när som helst på året. Du ska följa en individuell studieplan.

Kontakta din kommun för mer information om sfi. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Det finns folkhögskolor som erbjuder undervisning i sfi. Om du vill studera sfi på en folkhögskola istället för hos kommunen kan du fråga din kommun vilka möjligheter som finns. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

På folkhögskola kan du också läsa kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. Vissa folkhögskolor erbjuder etableringskurser för dig som är nyanländ i bland annat svenska, samhällsorientering och arbetsförberedande områden.

Vissa kommuner har språkcaféer där du kan träna på att tala svenska i grupp. Det kan även finnas ideella organisationer som ordnar språkcaféer där du bor. Kontakta din kommun för mer information. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Studieförbund finns över hela Sverige och är landets största mötesplats för bildning och kultur. Hit söker sig människor i alla åldrar för att lära och utvecklas tillsammans med andra. Alla studieförbund genomför olika aktiviteter som du kan delta i, till exempel språkträning, studiecirklar, kurser och kulturverksamheter. Det finns tio studieförbund, som alla har olika profil och idégrund. Om du vill veta mer om ett enskilt studieförbund kan du söka vidare på deras webbplats. Där hittar du också aktiviteter på din ort som du kan delta i.

Yrkessvenska är en utbildning i svenska för dig som vet vad du vill arbeta med men behöver lära dig svenska språket inom just det yrkesområdet.

Kurser i yrkessvenska finns på tre olika nivåer. Tillsammans med din handläggare på Arbetsförmedlingen planerar du vilken nivå som passar dig bäst. Det beror på dina kunskaper i svenska och om du ska göra praktik, gå en arbetsmarknadsutbildning eller har fått en anställning.

Om du är klar med dina sfi-studier kan du fortsätta att läsa svenska som andraspråk. Du kan prata med studie- och yrkesvägledaren som arbetar på Komvux för att få hjälp med ansökan. Studie- och yrkesvägledaren kan även hjälpa dig att planera dina studier. Om du är inskriven på Arbetsförmedlingen och deltar i etableringsprogrammet kan du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Här på Informationsverige.se kan du lära dig svenska på egen hand. Här hittar du flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra.