Om du har nedsatt funktionsförmåga

Senast uppdaterad: 26/8-2020

Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Det kan betyda att du behöver hjälpmedel eller stöd för att klara av vardagen eller för att arbeta.

Att arbeta med en funktionsnedsättning

Det är viktigt att du berättar för Arbetsförmedlingen direkt om du har en funktionsnedsättning. Arbetsförmedlingen kan till exempel hjälpa dig att anpassa din arbetsplats så att den passar dig. Du kan även få stöd av en dövkonsulent, synspecialist eller teckenspråkstolk om du har nedsatt hörsel eller syn.

Stöd och bidrag

Du kan ha rätt till flera olika typer av stöd beroende på vilken typ av funktionsnedsättning du har.