Djur och natur

Senast uppdaterad: 5/7-2023

Det finns sex behörighetsreglerade yrken inom djurens hälso- och sjukvård. Bland annat veterinär och djursjukskötare. För agronomer, jägmästare, biologer och liknande görs bedömningen av Universitets- och högskolerådet.

​Bedömning av utländsk utbildning

För de behörighetsreglerade yrkena är det Jordbruksverket som bedömer om din utbildning kan ge legitimation i Sverige eller om den kan ge legitimation efter komplettering. Efter bedömningen får du besked om du kan söka om legitimation, behöver komplettera först eller inte kan få legitimation.

Djurhälsopersonal

Det finns sex behörighetsreglerade yrken inom djurens hälso- och sjukvård:

  • Legitimerad veterinär
  • Legitimerad djursjukskötare
  • Godkänd hovslagare
  • Godkänd legitimerad sjuksköterska
  • Godkänd legitimerad sjukgymnast
  • Godkänd legitimerad tandläkare

En bedömning av utländsk utbildning för oreglerade yrken görs av Universitets- och högskolerådet.

Kompletterande utbildning

När du fått din utbildning bedömd och validerad kan du antingen söka sig direkt till arbetsmarknaden eller läsa en kompletterande utbildning för att förbättra möjligheterna till ett arbete.

Kompletterande utbildning ges på universitet och högskolor i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa.