Jurister

Senast uppdaterad: 13/12-2022

Jurist är ett reglerat yrke i Sverige. Det innebär att en jurist med utländsk examen som vill arbeta på samma villkor som någon med en svensk examen måste få en sådan.

För vissa yrkesgrupper såsom domare, advokat och åklagare är en svensk examen ett krav. Juristexamen i Sverige motsvarar fyra och ett halvt års heltidsstudier.

Kompletterande utbildning

För utländska jurister som vill ha en kompletterande utbildning finns två alternativ.

Svensk juristexamen

Om man vill ha en svensk juristexamen får man söka in till någon av juristutbildningarna i Sverige. För närvarande erbjuds juristutbildningen på sex universitet i Sverige. Dessa är Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeås universitet samt Örebro universitet. Blir man antagen till programmet får man sedan begära att den utländska utbildningen tillgodoräknas.

Kompletterande utbildning

Kompletterande utbildning ges på universitet och högskolor i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa.