Lärare och pedagoger

Senast uppdaterad: 21/2-2024

Läraryrket är ett reglerat yrke och du ansöker om en lärarlegitimation hos Skolverket. Här kan du läsa mer om vad som krävs för att du ska kunna arbeta som lärare.

​Bedömning av utländsk examen

För att kunna ansöka om en legitimation som lärare- eller förskollärare krävs en examen och ett examensbevis, samt att du kan svenska. Det går också att ansöka om behörigheter utöver din examen. Innan du påbörjar din ansökan är det viktigt att du har dina intyg i ordning. De ska vara på originalspråk och översatta till svenska eller engelska. Du ansöker om legitimation med utländsk examen genom att fylla i en ansökningsblankett och bifoga intyg som styrker din lärarexamen och eventuellt de ytterligare behörigheter som du ansöker om.

Det är Skolverket som ger ut lärarlegitimation och som bedömer utländsk lärarexamen. För att få legitimation ska du ha examensbevis från en utbildning som ger behörighet för arbetet. Att ha arbetat som lärare vid utländsk skola eller i Sverige kan i vissa fall kompensera skillnader mellan en utländsk och en svensk examen.

Kompletterande utbildning

För dig med utländsk lärarexamen finns möjlighet att gå en kompletterande utbildning som gör dig behörig att undervisa i Sverige.

Den kompletterande utbildningen varierar i längd beroende på din tidigare utbildning och yrkeserfarenhet. Utbildningen äger rum vid sex lärosäten: Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro universitet där Stockholms universitet har det nationella samordningsansvaret.

För dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen finns ett snabbspår för lärare och förskollärare. Dessa snabbspår finns vid samma lärosäten som ovan. Läs mer om snabbspåret på Arbetsförmedlingens webbplats.

På flera universitet finns en kompletterande utbildning för dig med utländsk lärarutbildning.