Samhälls- och beteendevetare

Senast uppdaterad: 4/7-2024

Samhällsvetare och beteendevetare har oftast inte reglerade yrken undantaget psykolog och psykoterapeut som du kan läsa mer om under Hälso- och sjukvårdsyrken.

Arbetsmarknadsutbildningar

Snabbspåret för nyanlända med en examen inom socialt arbete är en insats som riktas mot dig som är nyanländ och inskriven på Arbetsförmedlingen. Snabbspåret är framför allt till för dig som kommer från ett land utanför EU/EES-området och som kommit hit de senaste 36 månaderna med minst en kandidatexamen inom ämnesområdet socialt arbete. Personer med utländsk utbildning med minst en kandidatexamen inom socialt arbete kan också komma ifråga.

Utbildningen består av en förberedande del där du läser akademisk svenska och gör en så kallad auskultation (en slags praktik), det vill säga, du går bredvid en person som arbetar inom socialt arbete. Sedan följer en period på ca 26 veckor då du läser tre akademiska kurser som ska motsvara 30 högskolepoäng. Dessa kurser ska ses som en komplettering till din utländska examen, så att du ska bli anställningsbar på den svenska arbetsmarknaden. Kontakta Arbetsförmedlingen om du vill ha mer information om snabbspåret.

Det finns även ett snabbspår för samhällsvetare som har minst en 3-årig högskoleutbildning med inriktning samhällsvetenskap, ekonomi eller juridik. Utbildningens upplägg är snarlikt det för socialt arbete, men det ingår ingen auskultation i detta snabbspår. Du läser förberedande akademisk svenska, sedan följer den akademiska utbildningen i form av tre kurser motsvarande 30 högskolepoäng. Du praktiserar slutligen på en myndighet i 4-6 månader. Snabbspåret syftar till att du ska kunna arbeta som handläggare på en större statlig myndighet, som har behov av handläggare, särskilt dem med kunskaper i språk utanför EU/EES.

Kompletterande utbildning

När du fått din utbildning bedömd och validerad kan du antingen söka sig direkt till arbetsmarknaden eller läsa en kompletterande utbildning för att förbättra möjligheterna till ett arbete.

Kompletterande utbildning ges på universitet och högskolor i Sverige. De berättigar till studiemedel och är 1-2 år långa.

Reguljär utbildning

För utländska socionomer erbjuder Stockholms universitet en kompletterande utbildning som pågår i fyra terminer.