Om du vill studera

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Du kan studera på flera olika sätt. Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som vill studera. Här finns även information om studiestartsstöd.

Kompletterande utbildning

Om du har utbildning i ett yrke från något annat land än Sverige, eller har jobbat inom ett yrke i något annat land, kan du behöva gå en kompletterande utbildning. Det är en utbildning där du får lära dig det som krävs för att arbeta inom yrket i Sverige.

Kompletterande utbildningar finns på universitet och högskolor. Det finns utbildningar till exempel för:

  • ekonomer
  • ingenjörer
  • sjuksköterskor
  • socionomer
  • systemvetare
  • läkare
  • lärare

Utbildningarna är mellan 1–2 år långa. Du kan få studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, under tiden som du går på utbildningen.

Folkhögskola

En folkhögskola är en skola för vuxna elever. Där läser du kurser på grundläggande nivå och gymnasial nivå. På många folkhögskolor kan du bo på skolan medan du studerar.

Bidrag och lån från CSN

Att studera i Sverige är oftast gratis. Du kan söka olika typer av bidrag och lån från Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för att täcka dina kostnader under tiden du studerar.

Vilka bidrag och lån du kan söka beror på hur gammal du är, och på vilken nivå du studerar.