Öka chansen att få arbete

Senast uppdaterad: 8/5-2018

Det finns flera olika sätt att förbättra dina chanser att hitta ett jobb.

Du som redan har en utbildning inom ett av yrkesområdena nedan kan läsa mer om vad du kan göra här:

Bristyrken – här behövs det arbetskraft

Ett bristyrke är ett yrke där det är brist på arbetskraft. Det finns många bristyrken i Sverige just nu, både där högskoleutbildning behövs och de med lägre utbildningskrav.

Några exempel på bristyrken:

 • Sjuksköterskor
 • Förskollärare
 • Civilingenjörer
 • Lärare
 • Läkare
 • Kockar
 • VVS-montörer
 • Undersköterskor
 • Elektriker

Praktik

Att göra praktik kan vara ett bra sätt att öka dina möjligheter att hitta ett arbete i Sverige.

Praktik kan vara bra om du vill:

 • Få erfarenhet av ett visst yrke.
 • Lära dig vad ett visst yrke innebär.
 • Bli bättre på ett visst yrke.
 • Få referenser från en arbetsgivare för att söka ett arbete.

Under praktiken får du hjälp av en handledare. Efter praktiken får du ett intyg från arbetsgivaren.

Du kan själv kontakta olika arbetsgivare för att fråga om du kan göra praktik hos dem. Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att hitta en praktikplats.

Snabbspår

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd och söker ett arbete kan få gå ett så kallat snabbspår. Snabbspår är ett utbildningsprogram från Arbetsförmedlingen.

Du kan få gå utbildningsprogrammet om du har erfarenhet från ett yrke där det finns brist på arbetskraft i Sverige. Ett sådant yrke brukar kallas för bristyrke.

I snabbspåret ingår:

 • Utbildning i svenska för ditt yrke.
 • Praktik.
 • Bedömning av hur bra du kan yrket. Det kallas för att validera dina kunskaper.
 • Extra utbildning inom yrket ifall du behöver det. Det kallas för kompletteringsutbildning eller arbetsmarknadsutbildning.

Det finns snabbspår inom flera olika yrken.

Korta vägen

Om du har en akademisk examen från ett annat land än Sverige kan du få gå en utbildning som kallas Korta vägen. Arbetsförmedlingen organiserar utbildningen. Utbildningen finns på högskolor, universitet och Folkuniversitet på flera ställen i Sverige.

Syftet med Korta vägen är att förbättra dina möjligheter att få ett arbete inom ditt yrke. I Korta vägen ingår:

 • Utbildning i svenska.
 • Utbildning i samhällskunskap.
 • Utbildning i det ämne ditt yrke handlar om.
 • Praktik i cirka 26 veckor.

Kontakta din arbetsförmedlare om du vill gå Korta vägen. Du kan också kontakta högskolor, universitet och Folkuniversitet direkt.

Lokala jobbspår – arbete för dig som nyligen har fått uppehållstillstånd

Arbetsförmedlingen och kommunerna har tillsammans något som kallas för lokala jobbspår. Ett lokalt jobbspår är ett program som du kan gå via Arbetsförmedlingen. Du matchas ihop med en arbetsgivare nära där du bor som behöver arbetskraft.

I ett lokalt jobbspår ingår ofta:

 • Utbildning i svenska.
 • Utbildning i yrket.
 • Praktik.

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av lokala jobbspår.