Aktiviteter och förmåner för äldre

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

​Det finns många förmåner och aktiviteter som riktar sig till äldre.

Det finns många föreningar som arrangerar aktiviteter för pensionärer. Ett exempel på en sådan förening är pensionärernas riksorganisation, PRO.

I många kommuner i Sverige reser äldre, under vissa tider på dygnet, gratis eller med nedsatt pris i kollektivtrafiken.

Om du är äldre och har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att resa med kollektivtrafiken, kan du få använda färdtjänst. Du får då till en mindre kostnad åka taxi istället får buss och spårvagn. För att kunna få färdtjänst måste du ansöka om det i den kommun där du är folkbokförd. Du måste också skicka med ett färdtjänstintyg från en läkare som berättar att du inte kan åka med kollektivtrafiken.

För resor inom den egna kommunen kan du ofta åka med så kallade flexlinjer. Det är små bussar med golv i samma nivå som trottoaren, för att underlätta för personer med rollator eller rullstol. Flexlinjen kör så att den kan komma närmare bostaden än annan kollektivtrafik. Bussen kör bara till de platser där någon har bokat på- eller avstigning, därför kan både resväg och restid variera från gång till gång.