Äldreomsorg

Senast uppdaterad: 12/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

När en person blir äldre behövs ofta hjälp med praktiska saker i vardagen. I Sverige har äldre som behöver stöd och hjälp enligt lagen rätt till detta från samhället. Medan det i andra länder kan vara vanligare att familj och släktingar tar hand om äldre, är det i Sverige ofta samhället som står för det stödet. Familjen är ofta fortfarande delaktig i den äldres liv. Äldreomsorgen styrs av socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Ansvaret för all vård och omsorg av äldre, inklusive kontakt med läkare och akutsjukvård, ligger hos kommunen eller landstinget. Det är organiserat på olika sätt i olika delar av Sverige. För att ansöka om insatser från äldreomsorgen via kommunen ska du kontakta den aktuella enheten på kommunens socialförvaltning. En biståndshandläggare från förvaltningen utreder, bedömer och beslutar därefter om rätten till omsorg och dess omfattning.

Syftet med äldreomsorgen är att äldre personer ska kunna leva ett kvalitativt och självständigt liv i trygghet. Äldre ska också få möjlighet till meningsfulla aktiviteter i gemenskap med andra.

Boende

Många äldre vill bo kvar hemma så långt som det är möjligt och det finns idag stora möjligheter att bo kvar i hemmet med stöd från samhället och olika former av anpassning av boendet. Kommunen kan hjälpa till med vård och service så att du kan bo kvar i ditt hem. Det kallas hemtjänst.

Personal från hemtjänst hjälper dig till exempel att städa, handla mat, bädda sängen, duscha eller raka dig. Du kan också få hjälp på kvällar och nätter. Om du har en sjukdom eller skada kan det komma en sjuksköterska för att lägga om ett bandage eller hjälpa till med mediciner.

I många kommuner finns det också personal som hjälper till med enklare reparationer. Det kallas ibland fixarservice. Personal från fixarservice kan till exempel sätta upp en tavla eller byta gardiner. Syftet är bland annat att undvika att äldre personer faller och skadar sig.

Om det känns otryggt att bo kvar hemma finns andra möjligheter för boende för äldre.

Seniorboende och trygghetsboende är boenden som är anpassade för äldre personer, till exempel med låga trösklar och med extra breda hissar. Hyresvärdar brukar kräva att en person är minst 55 år för att få flytta in i ett seniorboende och något äldre för trygghetsboende. För att bo i ett seniorboende eller trygghetsboende behövs inget tillstånd från kommunen. Du hyr eller köper bostaden på eget initiativ.

Servicehus är en typ av särskilt boende som kommunen äger där äldre hyr en lägenhet. Innan en person flyttar till ett servicehus görs en prövning av vilka behov personen har. På ett servicehus kan den äldre betala för att få hjälp med städning, matlagning och liknande.

Särskilt boende, även kallat gruppboende, är boenden inom sjukvården för äldre personer med omfattande behov av omsorg. För att få plats på särskilt boende krävs det att en person har större medicinska och sociala behov och behöver vård dygnet runt.