Pensioner

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Pension är pengar du får när du blir äldre och slutar arbeta. Hur mycket du får i pension är olika. Det beror bland annat på vilken lön du hade när du arbetade, hur länge du har arbetat och hur mycket pengar du har sparat själv.

Din pension kan komma från flera olika håll, dels från Pensionsmyndigheten som allmän pension, dels från din arbetsgivare i form av tjänstepension. Du kan även ha ett privat pensionssparande. De olika pensionerna påverkar inte varandra, utan läggs ihop och blir tillsammans din totala pension.

Du bestämmer själv när du ska gå i pension. Ju senare du tar ut din pension desto mer får du i pensionspengar varje månad. Du kan tidigast börja ta ut delar av din allmänna pension när du är 61 år, men du har rätt att arbeta tills du är 67 år. Du kan komma överens med din arbetsgivare om att arbeta längre.

Du väljer själv hur stor del av din pension du vill ta ut. Du kan ta mellan 25 och 100 procent av din pension varje månad. Du kan till exempel välja att ta ut halva din pension och fortsätta att arbeta halva tiden.

Källa: Pensionsmyndigheten

Allmän pension

Den allmänna pensionen är en pension som alla har rätt till om de har bott och arbetat i Sverige. Pensionen är statlig och betalas ut genom Pensionsmyndigheten.

Om du vill veta mer om din allmänna pension kan du kontakta Pensionsmyndigheten antingen via telefon eller genom ett servicekontor och boka ett personligt möte.

Du tjänar in pengar till din allmänna pension varje år du arbetar, studerar eller är föräldraledig. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension, som grundar sig på din inkomst. Om du haft liten eller ingen inkomst kan du få garantipension.

Inkomstpension

Hur mycket du får i inkomstpension beror på din inkomst. Varje år betalar du 16 procent av din inkomst eller lön till inkomstpensionen. Förutom inkomst från arbete räknas också arbetslöshetsersättning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldrapenning som inkomst.

Premiepension

Varje år går 2,5 procent av din inkomst eller lön till placering i fonder. Detta kallas för premiepension. Fonderna består av värdepapper eller aktier och du kan själv bestämma i vilka fonder du vill ha dina pengar. Hur mycket du får i premiepension beror på hur mycket du har betalat in och hur det går för aktierna och värdepappren i fonderna där du har dina pengar.

Garantipension

Garantipensionen är för den som har haft liten eller ingen inkomst från arbete. För att få hel garantipension måste du ha bott minst 40 år i Sverige. Garantipensionen blir lägre om du har bott kortare tid än 40 år i Sverige. Garantipensionen kan också bli lägre om du redan har en annan pension, till exempel inkomstpension.

Tjänstepension

Tjänstepensionen är den del av pensionen som din arbetsgivare betalar. De flesta som är anställda har rätt till en tjänstepension. Hur din tjänstepension ser ut beror på vad de fackliga organisationerna och arbetsgivarna har bestämt. Den som studerar, är arbetslös, jobbar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal eller är egen företagare får inte någon tjänstepension.

Om du har eget företag måste du själv betala in din tjänstepension. Det kallas för egenavgift.

Privat pension

Du kan själv spara till din pension. Du kan spara i en bank eller i en fondförsäkring i ett pensionsförsäkringsbolag. Du bestämmer själv hur mycket pengar du vill spara varje månad och när du vill börja spara.

Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd är ett stöd om de andra pensionsförmånerna inte räcker till. Om du har fyllt 65 år och tar ut alla pensionsförmåner som du har rätt till och fortfarande inte når upp till en skälig levnadsnivå har du rätt till äldreförsörjningsstöd. När du ansöker om äldreförsörjningsstöd prövar Pensionsmyndigheten samtidigt om du också har rätt till bostadstillägg.

Bostadstillägg för pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension. Din bostadskostnad, dina inkomster, tillgångar och familjesituation avgör vad du kan få i bostadstillägg.

Du kan ansöka om bostadstillägg från det år du fyller 65 år och tar ut hela din allmänna pension. Du kan ansöka oavsett hur du bor och även om du själv äger din bostad. Du kan ansöka även om du har tillgångar.

Flytta utomlands med pensionen

Inkomstpension, premiepension, tjänstepension och privat pension får du behålla oavsett vilket annat land som du flyttar till och på obestämd tid. Det är däremot inte säkert att du får behålla garantipension. Det beror bland annat på vilket land du flyttar till och vilken förmån du har. Om du har garantipension får du behålla den om du flyttar till ett annat land inom EU/EES, Schweiz och i vissa fall Kanada. Rätten till äldreförsörjningsstöd upphör om du flyttar utomlands.