Att bilda familj och leva med barn i Sverige

Senast uppdaterad: 12/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 5

Här beskrivs svensk lagstiftning om äktenskap och samboförhållanden. Du kan också läsa om att vänta och föda barn samt om föräldraförsäkringen.

I kapitlet finns information om barns rättigheter och hur skola, förskola, fritidshem fungerar samt viktiga delar i olika lagar som du kan behöva känna till.