Barnomsorg

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Barnomsorg är ett gemensamt namn för pedagogisk verksamhet för yngre barn. Inom barnomsorgen finns det till exempel förskolor, familjedaghem och fritidshem. Där kan barnen vara den tid som föräldrarna arbetar eller studerar.

I alla kommuner finns kommunal barnomsorg. Det finns också fristående och privat barnomsorg som sköts av företag eller organisationer. Barn mellan ett och fem år har rätt att gå i förskola eller familjedaghem. Om du är arbetssökande eller föräldraledig med barnets yngre syskon har det äldre barnet rätt till barnomsorg ungefär tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka.

Förskola

Förskola kallas också daghem eller dagis. Det är ett ställe där barn mellan ett och fem år är på dagarna innan de börjar i förskoleklass eller i första klass. Förskolor har en särskild metod och pedagogik för hur de lär ut saker. Förskolorna har också en läroplan. Det är en text som säger vad barnen ska lära sig. Alla förskolor arbetar efter den svenska läroplanen.

Öppen förskola

En öppen förskola är en mötesplats för föräldralediga föräldrar och deras barn. På öppna förskolan finns utbildad personal och det är en bra plats att lära känna andra föräldrar och barn. Öppna förskolor finns i många kommuner i Sverige.

Förskoleklass (sexårsverksamhet)

Alla barn får en plats i en förskoleklass samma år som de fyller sex år. Det kallas också ibland för sexårsverksamhet. I förskoleklassen får barnen förbereda sig för grundskolan innan de börjar i första klass.

Fritidshem (fritids)

Barn från sex till tolv år har rätt att vara på ett fritidshem före och efter skolan. Föräldrarna måste arbeta eller studera för att barnen ska få gå till ett fritidshem. Fritidshemmet ligger ofta i samma hus som skolan. Barn mellan tio och tolv år kan gå till en öppen fritidsverksamhet som brukar ligga nära skolan.

Familjedaghem/pedagogisk omsorg

En del av barnomsorgen kallas pedagogisk omsorg eller familjedaghem. Det är en pedagogiskt utbildad person som tar emot barn i sitt hem, ger dem omsorg och har förskoleverksamhet med pedagogiska aktiviteter. Barn som går i skolan kan vara i ett familjedaghem efter skolan. Det fungerar då som ett fritidshem.

Samarbete med föräldrar

Föräldrarna är viktiga i barnomsorgen. De känner sina barn bäst. När barnet ska börja på förskolan eller familjedaghemmet är en förälder med tills barnet känner sig tryggt. Det kallas för inskolning och brukar hålla på under cirka två veckor. På förskolor och fritidshem brukar de anställda bjuda in föräldrarna på utvecklingssamtal. Då berättar personalen hur barnet trivs på förskolan och hur det utvecklas. Du som är förälder får också berätta hur du tycker att det fungerar på förskolan.

Ansöka om barnomsorgsplats

För att få plats på förskola och fritidshem måste du ansöka om en plats. Det gör du hos din kommun. Det är olika regler i olika kommuner, men oftast måste du ansöka om plats flera månader i förväg. Ditt barn måste vara minst ett år för att kunna börja i förskolan.