Ekonomiskt stöd till familjer

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Familjer med barn kan söka bostadsbidrag, föräldrapenning, underhållsstöd och vårdbidrag från Försäkringskassan.

Alla barnfamiljer i Sverige får barnbidrag. Bostadsbidrag ges till dem som har låga inkomster och hög hyra. Vårdbidrag betalas till dem som har barn med funktionsnedsättning. Om du är skild och barnen bara bor hos dig ska den andre föräldern betala underhållsbidrag till dig. Det är pengar som ska betala en del av de kostnader som du har för barnet. Om den andre föräldern inte betalar eller har väldigt låg inkomst kan du istället söka pengar från Försäkringskassan. Det kallas underhållsstöd.

Föräldraförsäkring

Föräldraförsäkringen gör att föräldrar som har ett arbete kan vara lediga från arbetet för att ta hand om sitt barn. Föräldrapenning är den ekonomiska hjälp som föräldern får från Försäkringskassan för att vara hemma med sitt barn den första tiden.

Det är vanligt att både kvinnor och män tar ledigt från arbete eller studier för att vara hemma med sina barn. Men det är fortfarande fler kvinnor än män som är hemma med barn. För att uppmuntra en jämnare fördelning av föräldraförsäkringen finns det reserverade dagar som inte går att överlåta till den andra vårdnadshavaren.

Du kan få föräldrapenning i 480 dagar. De första 390 dagarna får du ungefär 80 procent av din lön. De 90 dagar som är kvar får du 180 kronor per dag.

Föräldrar utan arbete eller med låg lön har rätt till 250 kronor varje dag i 480 dagar. Pappan eller den andre föräldern till ett nyfött barn har rätt att vara hemma från arbetet och få pengar från Försäkringskassan i tio dagar i samband med barnets födelse.

Nyanlända föräldrar med barn kan söka föräldrapenning om de har bosatt sig i Sverige. De kan få ersättning för olika antal dagar beroende på hur gammalt barnet är.

Om du arbetar kan du kan också få föräldrapenning när ditt barn är sjukt och måste vara hemma från förskolan eller skolan. Det kallas tillfällig föräldrapenning eller vård av barn, VAB. Då får du 80 procent av din lön. Du kan ta ut högst 120 dagar om året per barn.

Kortare arbetstid

Du som har barn under åtta år eller barn som inte har slutat första året i skolan, har rätt till kortare arbetstid. Det betyder att du till exempel kan arbeta sex timmar om dagen i stället för åtta timmar.

Anställningsskydd

Lagen förbjuder arbetsgivare att ge en arbetssökande som är gravid sämre chanser än andra. Det är också förbjudet att avskeda någon på grund av graviditet.

Barnbidrag och studiebidrag

Försäkringskassan betalar ut barnbidrag för alla barn. Det första barnbidraget betalas ut en månad efter barnets födelse eller en månad efter det att barnet har flyttat till Sverige. Barnbidraget betalas ut tills barnet fyller 16 år. Flerbarnstillägg betalas ut till dig som får barnbidrag för två eller fler barn. Hur stort flerbarnstillägget är beror på hur många barn du har. Barnbidraget betalas ut runt den 20:e varje månad. Har du och den andra föräldern gemensam vårdnad delar ni på barnbidraget. Ni får 625 kronor var i månaden. Detta gäller om barnet är fött den 1 mars 2014 eller senare. Om barnet är fött före den 1 mars 2014 betalas barnbidraget ut till den förälder som födde barnet. Om du har ensam vårdnad om barnet får du hela beloppet, dvs 1 250 kronor i månaden. Du betalar ingen skatt på barnbidraget eller flerbarnstillägget.

Du får barnbidrag för ditt barn till och med det kvartal barnet fyller 16 år. Ungdomar som är mellan 16 och 20 år och studerar på gymnasiet får studiebidrag. Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden och betalas ut under tio månader, från september till juni. Som längst kan ungdomen få studiebidrag till och med vårterminen hen fyller 20 år. Om ungdomen har hög ogiltig frånvaro från skolan kan det påverka rätten till studiebidrag. För ungdomar som är 16-18 år betalas bidraget ut till föräldrarna. När ungdomen fyller 18 år blir den myndig och får då bidraget själv. Har familjen låga inkomster kan eleven även ha rätt till ett bidrag som heter extra tillägg.

Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som har hand om studiebidraget.

Den som är utländsk medborgare och ska läsa på gymnasiet måste söka om grundläggande rätt till studiestöd.

Bostadsbidrag för barnfamiljer

Du som har barn har rätt att söka bostadsbidrag. Du måste bo och vara folkbokförd i Sverige för att kunna få bostadsbidrag.

Om du kan få bostadsbidrag och i så fall hur mycket du kan få beror på hur många personer ni är i familjen. Det beror också på hur hög hyran är och hur mycket pengar ni tjänar.

Det är viktigt att du informerar Försäkringskassan om du får en förändrad inkomst. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.