Gymnasieskola

Senast uppdaterad: 12/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

När eleverna går sista året i grundskolan kan de söka till gymnasieskolan. Det är frivilligt att läsa på gymnasieskolan i Sverige. Det är också gratis. Ungdomar mellan 16 och 20 år kan läsa på gymnasiet om de har klarat grundskolan. Nästan alla ungdomar väljer att fortsätta studera på gymnasiet.

Även gymnasieskolan har läroplaner och kursplaner som tagits fram av Skolverket. I en kursplan står det vad eleverna ska kunna när de slutar. Betygssystemet i gymnasieskolan är samma som i grundskolan.

Eleven väljer vilken gymnasieskola och vilket program hen vill gå på. I sin ansökan behöver eleven välja flera olika skolor eller program. Det är inte säkert att det finns plats på den skola hen har valt i första hand.

Det finns många olika program att söka. På grundskolan brukar det finnas en studievägledare som kan hjälpa till och ge råd.

På gymnasiet får eleverna de kunskaper som behövs för att kunna studera vidare, till exempel på universitet eller yrkeshögskola.

För att kunna läsa på ett nationellt program på gymnasiet måste eleven ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och i matematik och engelska från grundskolan.

  • För att bli antagen på ett yrkesprogram måste eleven också ha godkänt betyg i minst fem andra ämnen.
  • För att bli antagen till ett högskoleförberedande program måste eleven också ha godkänt i minst nio andra ämnen.

De elever som inte har godkänt i dessa ämnen kan läsa på ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska hjälpa dem att komma vidare till andra studier. Det finns fem olika introduktionsprogram. Ett av dessa program är språkintroduktion som vänder sig speciellt till ungdomar som är nyanlända. I programmet läser ungdomarna svenska samtidigt som de kan läsa andra ämnen. Kontakta din kommun för att se vilka möjligheter som finns där du bor.