Olika sätt att leva ihop

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

I Sverige är det vanligt att par lever ihop och skaffar barn innan de gifter sig. Många väljer också att inte gifta sig. De lever ihop som sammanboende, sambo.

Äktenskap

Att ingå äktenskap betyder att gifta sig. Alla i Sverige måste vara 18 år för att kunna gifta sig. Det står i lagen. Lagen gäller alla människor i Sverige även om de inte är svenska medborgare. I andra länder kan det finnas andra regler, men svenska myndigheter godkänner bara utländska äktenskap som följer svensk lag.

Innan du gifter dig måste du ansöka om en hindersprövning. Det är en kontroll för att se om det finns något hinder för att du ska kunna gifta dig. Hindersprövningen görs av Skatteverket i det län där du är folkbokförd. Om det inte finns några hinder får du ett intyg som gäller i fyra månader. Ta med intyget till vigselförrättaren. Om du, eller den du ska gifta dig med, inte är folkbokförd i Sverige ska prövningen göras i det land där den personen är registrerad.

Enligt svensk lag finns följande hinder för att få ingå äktenskap:

  • om du eller din partner är under 18 år
  • om du är nära släkt med den du vill gifta dig med
  • om du eller din partner redan är gift, eller är registrerad partner

Svensk lag förbjuder också tvångsäktenskap. Det betyder att ingen kan tvinga någon annan att gifta sig. Alla ska själv bestämma vem de vill gifta sig med.

Du har alltid rätt att säga nej till att gifta dig.

Svenska myndigheter kan vägra att godkänna ett utländskt äktenskap om någon blivit tvingad att gifta sig.

En vigsel är den ceremoni då två personer blir gifta. En vigsel kan vara religiös eller borgerlig. För att en vigsel ska gälla måste den göras av en registrerad och godkänd vigselförrättare. Det kan till exempel vara en präst, imam eller en borgerlig vigselförrättare. Borgerlig vigsel görs av en person som blivit vald av länsstyrelsen. En borgerlig vigsel är en ceremoni utan koppling till någon religion. Om ett äktenskap genomförs som en religiös ceremoni av en vigselförrättare utan vigselrätt innebär det att äktenskapet inte gäller juridiskt. För att det ska bli juridiskt gällande krävs även en borgerlig vigsel.

I Sverige är äktenskapet könsneutralt. Det betyder att två personer av samma kön kan gifta sig. En borgerlig vigselförrättare får inte säga nej om två personer av samma kön vill gifta sig. Men en vigselförrättare vid ett religiöst samfund, till exempel en präst i svenska kyrkan, kan välja att säga ja eller nej. Om en präst säger nej kan man fråga en annan präst.

För de som är gifta gäller lagen som heter äktenskapsbalken. I äktenskapsbalken finns bland annat regler om arv där den överlevande personen i ett äktenskap tillsammans med eventuella barn alltid ärver alla tillgångar.

Foto: Johnér

Sambo

När två personer bor tillsammans som ett par utan att vara gifta kallar man det att de är sammanboende eller sambo.

I Sverige och i Norden är det vanligt att vara sambo. Det är också vanligt att få barn utan att vara gift. Det finns en lag om att vara sambo, sambolagen. I sambolagen finns regler om sådant som handlar om bostaden som de sammanboende bor i och de saker de båda äger. Om en av de båda personerna dör har sambon rätt att bo kvar i bostaden som de har haft tillsammans. Hen får också ärva deras gemensamma saker i bostaden. För att hen ska kunna ärva andra tillgångar, som till exempel pengar som finns på banken måste det finnas ett testamente.

Skilsmässa

I Sverige kan du skilja dig från den du är gift med även om båda inte vill skiljas. Om du vill skilja dig ska du kontakta tingsrätten (en domstol) i den kommun där du är folkbokförd. Du ansöker då om skilsmässa (äktenskapsskillnad).

Du och din man/fru kan fylla i en ansökan tillsammans. Om ni inte är överens kan du ensam ansöka om skilsmässa.

Om ni söker tillsammans och inte har några barn kan tingsrätten lämna en dom (ett beslut) så snart som möjligt. Om ni har barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas får ni betänketid. Det betyder att ni får tid att tänka på om ni verkligen vill skilja er. Betänketiden är minst sex månader och högst ett år.

Om du fortfarande vill skiljas efter sex månader måste du själv kontakta tingsrätten. Det kallas att du fullföljer din skilsmässa. Om du inte lämnar in ett brev om att du vill fullfölja din skilsmässa avslutar tingsrätten din ansökan och ansökan om skilsmässan gäller inte. Om tingsrätten misstänker att någon av er blivit tvingad att gifta sig (tvångsäktenskap) kan skilsmässa ges direkt, utan betänketid.

Vårdnad av barn

Vårdnad av barn betyder att vårdnadshavare, oftast föräldrar, har juridiskt ansvar för barnet. Det betyder att du har rättighet och skyldighet att ta hand om barnet. Barn ska enligt lagen ha vårdnad tills de fyller 18 år. Du har en försörjningsskyldighet upp till att den unge fyller 21 år om hen studerar på gymnasienivå.

Gemensam vårdnad betyder att båda föräldrarna har delat ansvar för barnet. De måste bestämma saker som handlar om barnet ihop. Båda föräldrarna har samma skyldigheter även om de inte bor ihop. Om du är vårdnadshavare har du också rätt att få information om ditt barn. Det betyder att du har rätt att få veta saker om ditt barn från förskola, skola, sjukvård, socialtjänst, polis och andra myndigheter.

Ensam vårdnad betyder att bara en av föräldrarna har ansvaret för barnet och bestämmer över det. Om ni är gifta får ni automatiskt gemensam vårdnad om era barn. Om ni inte är gifta måste ni fylla i ett papper hos socialförvaltningen (familjerätten) om vem som är den andre föräldern till barnet. Då har ni möjlighet att registrera gemensam vårdnad.

Om ni ska skilja er och inte är överens om vem som ska ha vårdnaden kan ni kontakta familjerätten. Hos familjerätten kan ni få hjälp att hitta en lösning. Om ni inte kommer överens blir det en rättslig fråga hos tingsrätten. Tingsrätten ber då familjerätten att göra en utredning innan tingsrätten bestämmer vilken förälder som ska ha vårdnaden och var barnen ska bo.