Att bo i Sverige

Senast uppdaterad: 20/12-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 2

I detta kapitel kan du läsa om den svenska arbetsmarknaden och hur näringslivet fungerar. Sveriges geografi och befolkning finns kort beskrivet.

Du kan också läsa mer om bostad och boende, bostadsförmedling samt hemförsäkringar. Här tas också praktiska saker upp som är bra att veta i det dagliga livet och hur det är att leva med funktionshinder i Sverige.