Befolkning

Senast uppdaterad: 15/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Det bor drygt 10 miljoner personer i Sverige. Under de senaste årtiondena har Sveriges befolkning ökat. Det beror på ökad invandring och på att människor lever längre. Kvinnor blir i genomsnitt 84 år och män 80 år. Den största delen av befolkningen i Sverige bor i städer. 3,5 miljoner personer bor i regionerna runt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk

I Sverige finns en lag som skyddar nationella minoriteter. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Regeringen arbetar för att stärka de nationella minoriteternas mänskliga rättigheter.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de är grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin kulturella och språkliga identitet.

Samerna bor i fyra länder: Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Det geografiska området benämns som Sápmi och sträcker sig från Idre i Dalarna i söder, till Ishavet i Norge i norr och i öster mot Kolahalvön i Ryssland. Illustratör: Anders Suneson – samer.se

Samerna är Sveriges enda erkända urfolk. De bor i Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Det finns ungefär 20 000 samer i Sverige. Samerna har traditionellt arbetat med jakt, fiske, slöjd och med att föda upp renar. Renar är ett hjortdjur som samerna har som tamdjur. Den 6 februari firas Samernas nationaldag. Datumet valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917.

Under cirka 600 år var Sverige och Finland samma land och sverigefinnar har levt i Sverige sedan medeltiden. Idag bor det mellan 450 000 och 600 000 sverigefinnar i Sverige. Tornedalen, där man talar meänkieli, delades i två delar 1809 där den västra delen blev svensk och den östra delen blev finsk. På den svenska sidan bor idag den minoritetsgrupp som kallas tornedalingar. Efter beslut 2014 är den 15 juli bemärkelsedag för tornedalingarna.

Judar har levt i Sverige sedan 1600-talet. Under 1900-talet ökade invandringen av judar till Sverige till följd av andra världskriget och förföljelserna av personer med judisk bakgrund. Det bor cirka 25 000 judar i Sverige. Cirka 4 000 av dem talar jiddisch. Jiddisch är ett av Sveriges nationella minoritetsspråk sedan år 2000.

Romer har levt i Sverige sedan 1500-talet. Idag bor det mellan 50 000 och 100 000 romer i Sverige. Romerna är en blandad grupp med flera språkliga, religiösa och kulturella variationer. Romani chib är romernas språk.