Geografi, näringsliv och infrastruktur

Senast uppdaterad: 9/5-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

​Sverige ligger i norra Europa på den östra delen av den Skandinaviska halvön. Området med Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland heter Norden. Sverige är ett stort och avlångt land. Det är 1 600 kilometer från norr till söder och 500 kilometer från väster till öster. Den totala ytan är 450 000 km². Sverige delas in i tre delar: Götaland i söder, Svealand i mitten och Norrland i den norra delen av landet. Sverige delas också in i 25 landskap, 21 län och 290 kommuner.

Natur och klimat

Naturen i norra och södra Sverige ser mycket olika ut. I de norra delarna av Sverige finns det fjäll, skogar och sjöar. Flera av Norrlands floder används för att få ut energi genom vattenkraft. I mitten av Sverige finns det mycket skog. I södra Sverige finns det mycket jordbruk och slätter. På västkusten och östkusten finns många öar och kuststräckor. De största öarna heter Öland och Gotland och ligger på östkusten söder om Stockholm. Sveriges högsta berg ligger i norra Sverige. Det heter Kebnekaise och är 2 099 meter högt.

Sveriges tre största sjöar heter Vänern, Vättern och Mälaren.

Sverige har fyra årstider: vår, sommar, höst och vinter och ett klimat med stora temperaturskillnader. Vädret i Sverige påverkas av den varma Golfströmmen i Atlanten. Det är därför varmare i Sverige än på många andra platser på motsvarande nordliga breddgrader.

Fjällnatur. Foto: Colourbox 

Naturreservat

Ett naturreservat är ett stort markområde som myndigheterna har skyddat för att naturen, växterna och djuren i området är speciellt känsliga, ovanliga eller vackra. Det finns ungefär 4000 naturreservat i Sverige. Det kan vara gamla skogar, höga fjäll, jordbruk eller öar i skärgården. Det finns alltid skyltar i ett naturreservat som berättar vad du får göra och inte göra i området. Det kan vara olika regler i olika naturreservat.

Naturreservat på Herrestafjället. Foto: Maria Nobel

Allemansrätten

I Sverige finns det något som heter allemansrätt. Den ger alla rätt att gå fritt i naturen, också på mark som någon annan äger. Allemansrätten betyder samtidigt att vi måste vara försiktiga och visa respekt i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar och bestämmer vad du får göra och inte får göra.

Det här får du göra i naturen enligt Allemansrätten

 • Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära hus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Du får gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Du får bada, åka båt och gå i land, men inte för nära hus.
 • Du får plocka vilda blommor, bär och svamp.
 • Du får fiska med metspö och kastspö längs kusten och i de fem största sjöarna i Sverige.
 • Du får göra en liten eld om du är försiktig. Men det är bäst att elda där det finns en särskild plats för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda.

Det här får du inte göra i naturen enligt Allemansrätten

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen.
 • Du får inte heller köra på stigar, i parker eller motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig.
 • Du får inte elda direkt på en berghäll, den kan gå sönder. På sommaren är det ofta förbjudet att elda.
 • Du får inte skada träd och buskar eller ta med dig dem hem.
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Du får inte kasta eller lämna kvar skräp.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Du får inte ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska i sjöar eller vattendrag utan tillstånd.
 • Du får inte ha hunden lös under tiden 1 mars till 20 augusti. Då har djuren i skogen ungar. En lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad.
 • Du får inte plocka blommor som är fridlysta. Syftet med fridlysning är att skydda växter som riskerar att försvinna.

Djurskydd

Det finns en lag om att skydda djur i Sverige – Djurskyddslagen. I lagen finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Djurskyddet handlar om att vi ska behandla djuren bra och att vi ska skydda dem mot lidande och sjukdom.

Naturresurser

Sverige har stora naturresurser framför allt i form av skog, järnmalm och vattenkraft.

Mer än hälften av Sveriges mark täcks av skog, mest tall och gran. Energin – el och värme kommer från vattenkraft, kärnkraft och importerad olja. Man använder också en del vindkraft.

Ungefär 7,5 procent av jorden i Sverige används till jordbruk. Mindre än 5 procent av befolkningen arbetar med jordbruk. I dag odlas mest spannmål, foderväxter, potatis, oljeväxter och sockerbetor. En viktig del i det svenska jordbruket är produktion av mjölk.

Näringsliv

För Sverige har handeln med andra europeiska länder alltid varit viktig. Sverige är till exempel den enda stora järnmalmsexportören i EU. När Sverige i början av 1900-talet började få allt fler stora industrier ökade försäljningen till andra länder. Sverige sålde mycket trä, papper, stål och järn. Lite senare på 1900-talet började Sverige sälja mer tillverkade varor som bilar, telefoner, lastbilar, kullager och olika maskiner. I dag tillverkas inte lika många varor i Sverige. Varorna, till exempel möbler och kläder, tillverkas ofta i andra länder men säljs av svenska företag. En annan viktig bransch med många svenska företag är telekommunikation och IT.

Foto: Johnér

Infrastruktur

Sverige har många vägar för biltrafik och järnvägar för tågtrafiken, framförallt i områden där det bor många människor. Det finns mest järnväg runt Stockholm, Göteborg och i södra Sverige. I norra Sverige är det vanligare att resa med buss eller egen bil. Den som ska resa långt i landet kan ta flyget. Det finns flygplatser vid de flesta större städer. Arlanda utanför Stockholm är den största flygplatsen i landet. Göteborgs största flygplats heter Landvetter. Många i södra Sverige använder flygplatsen Kastrup i Köpenhamn, i Danmark.