Säkerhet

Senast uppdaterad: 9/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

​För att du ska kunna leva ett tryggt liv finns det i Sverige myndigheter som arbetar med säkerhet. Det finns också sådant du kan göra själv vad gäller din säkerhet.

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten släcker eld vid bränder och hjälper till vid olyckor i trafiken eller på havet. Räddningstjänsten arbetar också med att förhindra att det börjar brinna. Den kan till exempel berätta om hur brandvarnare och brandsläckare fungerar. Räddningstjänsten kallas också brandkåren och hör till kommunen.

Bild på nödnumret 112

Källa: SOSalarm.se

Gör så här om det börjar brinna

  • Rädda – rädda personer som är i fara, men ta inga risker. Tänk på att brandrök är giftig. Kryp längs golvet för att ta dig ut. Stäng fönster och dörrar.
  • Varna – varna dem som hotas av branden.
  • Larma – sätt på brandlarmet om det finns och ring 112 från en säker plats. Möt Räddningstjänsten när den kommer.
  • Släck – om du har släckutrustning kan du börja släcka. Spruta med en brandsläckare mot glöden – inte på elden.

Viktigast om du ser en brand är att ringa 112! Du ska berätta vad som har hänt och vilka skador som syns. Du måste också tala om adressen och var hjälpen behövs och vem du är som ringer.

Bild på polis

Foto: Johnér

Polisen

Om du vill fråga polisen om något eller berätta om ett brott ska du ringa 114 14. Det är samma nummer i hela Sverige. Om det är bråttom och något händer akut ska du larma på nummer 112. Du ska ringa 112 om du ser ett brott, om någon är skadad och behöver hjälp eller om det brinner.

Trafiksäkerhet

Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för trafiksäkerhet. Målet för svenska myndigheter är att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. En viktig del är att trafikanter håller rätt hastighet, kör nyktra och att alla använder skydd. Det är lag på att alla som åker i en bil ska ha bilbälte. Barn behöver särskilt skydd, som till exempel sittkudde eller bilbarnstol. Det är också lag på att alla barn under 15 år ska ha hjälm när de cyklar.

I Sverige ska du köra och cykla på höger sida av vägen. Använd cykelbana om det finns. Du ska gå på gångbana eller trottoar om det finns. Du kan också gå på vänster sida på en gata eller väg. Använd övergångsställe när du vill gå över en gata. Då ska bilar och cyklar släppa fram dig.