Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Senast uppdaterad: 20/12-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 3

Kapitlet beskriver olika utbildningsmöjligheter och villkor för studerande men också validering av utländsk kompetens.

Du kan också läsa om arbetsmarknaden, den svenska arbetsmarknadsmodellen och hur du söker arbete. Du kan få veta mer om hur man kan starta och driva eget företag och hur det fungerar med skatter och deklaration. Ett stycke tar upp socialförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringar. I ett annat stycke kan du läsa om fritid, kultur- och föreningsliv.