Arbetslöshetsförsäkringen

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Ungefär hälften av alla människor i Sverige har ett arbete med lön. Arbetslösheten är ungefär 6,5 procent. Arbetslösheten för ungdomar mellan 15-24 år är högre och ligger på cirka 16,4 procent.

Det finns en försäkring i Sverige som skyddar den som blir arbetslös. Denna försäkring, som kallas arbetslöshetsförsäkringen, ska göra det möjligt för en arbetslös person att ha en inkomst när hen söker arbete. Du kan vara medlem i en arbetslöshetskassa, a-kassa, som är en ekonomisk förening som betalar ut pengar till arbetslösa medlemmar. Om du vill vara medlem i en a-kassa måste du betala en medlemsavgift varje månad.

Villkor för att få a-kassa

Om du har varit medlem i en a-kassa i minst ett år och arbetat i tillräcklig omfattning under sex månader av det året har du rätt att få en ersättning som räknas på din tidigare lön. Du kan få ersättning från a-kassan som längst 300 dagar eller 450 dagar om du har barn under 18 år. Under de första 200 dagarna är din ersättning högst 80 procent av din tidigare inkomst. Därefter är ersättningen som högst 70 procent. Du kan som mest få 910 kronor per dag de första 100 dagarna. Från dag 101 till och med dag 300 kan du som mest få 760 kronor per dag.

Du kan bara få a-kassa under en viss tid och du måste aktivt söka nytt arbete under tiden. Det är din a-kassa som beslutar vilken ersättning du kan få.

Om du inte är medlem i någon a-kassa och inte vill bli medlem, kan du ansöka om arbetslöshetsersättning hos Alfa-kassan. Ersättning från Alfa-kassan är ett grundbelopp på 320 kronor per dag.

Grundbeloppet är den ersättning du får om du inte är medlem i en a-kassa eller om du har varit medlem en kortare tid. Grundbeloppet betalas ut för den som har fyllt 20 år eller mer. Du kan få grundbeloppet från en a-kassa eller från den kompletterande a-kassan, Alfa-kassan.