Att leva med funktionsnedsättning

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

En person med funktionsnedsättning är någon som har en sjukdom eller skada som gör att hen kan behöva extra stöd.

Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet att vara med i samhällslivet som alla andra. Barn med funktionsnedsättning ska till exempel få barnomsorg och skola som alla andra barn.

Det finns en lag, LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som ger dig som har en funktionsnedsättning rätt till stöd. Stödet kan till exempel vara en person som hjälper dig att klara ditt vardagliga liv. Du kan också få pengar (handikappersättning) om din funktionsnedsättning gör att du har extra kostnader eller om du till exempel behöver hjälp för att kunna arbeta eller studera. Du ansöker om handikappersättning hos Försäkringskassan.

Du kan få stöd genom LSS om du har en utvecklingsstörning, autism eller andra varaktiga fysiska eller psykiska skador. Du som har barn med funktionsnedsättning kan få vårdbidrag. Om du har frågor kring vilket stöd som du kan få ska du tala med socialtjänsten i din kommun eller med sjukvården.

Färdtjänst

Om du har svårt att resa själv eller med vanlig kollektivtrafik (bussar, tåg, spårvagn) kan du få färdtjänst. Då får du resa med taxi eller liten buss. Kommunen beslutar om du kan få färdtjänst.

Om du blir sjuk eller har en funktionsnedsättning

Om du blir sjuk när du arbetar betalar din arbetsgivare ut sjuklön de första 14 dagarna. Sedan får du ersättning från Försäkringskassan. Det kallas sjukpenning.

Om du inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom eller om du skadat dig eller har en funktionsnedsättning kan du få pengar från Försäkringskassan.

Att kontakta Försäkringskassan

Försäkringskassan har servicekontor som du kan gå till om du vill fråga något. Ibland måste du boka en tid.

Om du tycker Försäkringskassans beslut är fel kan du överklaga. Överklagandet ska vara skriftligt och måste göras inom två månader efter att beslutet tagits. Du skriver överklagan till Förvaltningsrätten men skickar först brevet till Försäkringskassan. Detta eftersom Försäkringskassan ska få en chans att ändra sitt beslut. Om Försäkringskassan inte ändrar beslutet skickas din överklagan till Förvaltningsrätten.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är en del av socialförsäkringen som kommunerna ansvarar för. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i din kommun om du har svårt att försörja dig.