Att söka arbete

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Att söka arbete kan ta mycket tid och det är många saker att tänka på.

Här kommer några tips om hur du kan söka arbete.

 • Du kan gå till Arbetsförmedlingen och söka arbete genom deras annonser om lediga jobb.
 • Du kan kontakta bemanningsföretag som hyr ut personal till olika företag.
 • Du kan kontakta ett rekryteringsföretag som hittar personer åt ett företag som vill anställa ny personal.
 • Du kan svara på annonser om lediga jobb i dagstidningar eller på internet.
 • Du kan själv ta kontakt med arbetsgivare.
 • Du kan fråga människor som du känner – använda ditt personliga nätverk. Väldigt många får arbete genom sina personliga kontakter.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som finns i hela landet. Arbetsförmedlingen berättar hur du kan söka arbete och ger information om olika yrken och utbildningar.

När du har fått uppehållstillstånd är det viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Etableringsersättning

Om du har rätt till etableringsersättning är det en handläggare på Arbetsförmedlingen som tillsammans med dig gör en etableringsplan. Etableringsplanen är en planering för hur du ska komma in på arbetsmarknaden och den gäller för de två år som du har rätt till etableringsersättning.

Praktik. Foto: Colourbox

Stöd till arbetssökande

Arbetsförmedlingen har olika stöd för arbetssökande. Det finns speciellt stöd för att du som är nyanländ lättare ska få ett arbete.

Det finns också möjlighet att få praktik på en arbetsplats. Praktik innebär att du under en period arbetar på en arbetsplats samtidigt som du får ersättning från Försäkringskassan. Du får alltså ingen lön från arbetsgivaren.

Praktik ger dig en chans att komma in på arbetsmarknaden i Sverige och visa vad du kan. Det ger dig erfarenhet av arbete i Sverige och kan öka dina chanser att få ett jobb. Om det går bra för dig under praktiken kan du fråga om du kan få använda din arbetsgivare som referens när du söker jobb. Det betyder att den som du söker nytt jobb hos kan ringa och fråga om du arbetat bra under praktiken. Det är bra att ha en referens. Nästan alla arbetsgivare vill ha det när de anställer någon.

Arbetsförmedlingen har utbildningar för olika bristyrken. Tanken är att utbildningen ska leda till ett arbete.

Introduktionsjobb och nystartsjobb

Introduktionsjobb och nystartsjobb är två möjligheter till arbete för personer som fått nyligen fått uppehållstillstånd. Arbetsgivaren kan få en del av lönen i bidrag från Arbetsförmedlingen. Kontakta Arbetsförmedlingen om du är intresserad av introduktionsjobb eller nystartsjobb.

Ansökningshandlingar

När du söker ett arbete ska du skicka med de papper som arbetsgivaren frågar efter. Ofta vill arbetsgivaren att du skickar både ett personligt brev och ett curriculum vitae (CV).

Berätta om dina mål för arbetslivet, dina erfarenheter av arbete, din utbildning och andra kunskaper och gärna hur du är som person. Foto: Colourbox

CV

Curriculum vitae (CV) är latin och betyder en berättelse om livet. I ett CV ska du berätta om dina mål för arbetslivet, dina erfarenheter av arbete, din utbildning och andra kunskaper. Du kan också berätta om dig själv och hur du är som person.

Ett CV kan innehålla följande:

 • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Utbildningar: en lista över dina utbildningar.
 • Arbeten: en lista över dina erfarenheter från arbeten.
 • Andra erfarenheter som språkkunskaper och datakunskaper.
 • Referenser: namn på en tidigare arbetsgivare eller person som känner dig väl.
 • Kort personlig information: intressen, familj och aktiviteter på fritiden.

I ett CV kan du också kort berätta vad du har gjort på dina tidigare arbeten och om innehållet i dina utbildningar. Betyg och intyg kan lämnas vid en intervju eller om arbetsgivaren frågar efter dem.

Ansökningsbrev/personligt brev

I ett ansökningsbrev eller personligt brev berättar du om varför du är intresserad av just det här jobbet eller företaget. Du förklarar också varför du passar för jobbet och vilka tidigare erfarenheter du har. Det är viktigt att det personliga brevet är anpassat för det jobb du söker.

Brevet ska vara kort, ungefär en A4-sida är lagom.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att arbeta på en arbetsplats, men det inte finns några annonser om lediga jobb, kan du skicka in en intresseanmälan. Du skickar med ditt CV och ett brev där du berättar om varför du vill arbeta just på den arbetsplatsen och vad du är bra på.

Anställningsintervju

En anställningsintervju är ett samtal där en arbetsgivare intervjuar en person som söker ett arbete. Det finns några viktiga saker att tänka på när du ska gå på intervju. Det är bra att läsa på om företaget och att du noga tänker efter vad du har för erfarenheter som gör att du skulle passa för arbetet. Du kan till exempel söka information på internet. Det visar att du är intresserad av jobbet du söker.

Vanliga frågor

Det kan vara bra att tänka igenom hur du ska svara på olika frågor under en intervju. Det kan göra att du känner dig säkrare när du träffar en arbetsgivare.

Vanliga frågor och uppmaningar:

 • Berätta om dig själv!
 • Vem är du som person?
 • Berätta om dina tidigare arbeten och om dina studier!
 • Hur fungerar du i en grupp?
 • Vilka är dina starka sidor och positiva egenskaper som passar det här arbetet?
 • Vad behöver du bli bättre på? (Det kan vara bra att visa att du känner till dina svagare sidor.)
 • Varför har du sökt det här jobbet?
 • Vad är det som lockar dig?
 • Varför ska vi anställa dig?
 • Vad är det som gör att du passar för det här arbetet?
 • Vad har du för långsiktiga planer i framtiden?

Under en jobbintervju får du till exempel svara på frågor om varför du söker just det jobbet. Foto: Colourbox

Annat att tänka på vid en anställningsintervju

Första intrycket är viktigt när man träffar arbetsgivaren. Ta reda på innan om arbetsplatsen har några krav på speciell klädsel eller en speciell klädkod.

Många arbetsgivare förväntar sig att du ska hälsa på dem genom att ta i hand.

Det är viktigt att komma i tid till intervjun. Om du är försenad kan du förstöra dina chanser till en anställning.