Att vara anställd

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

​När du har en anställning är det viktigt att tänka på vilka rättigheter och skyldigheter du har i förhållande till arbetsgivaren. Här kan du läsa om sådant som är viktigt att känna till när du blir anställd.

Anställningsformer

Det finns två olika former av anställningar:

  • tillsvidareanställning
  • tidsbegränsad anställning

Tillsvidareanställning kallas också ibland för fast anställning. Anställningen gäller tills vidare. Det betyder att den inte har något slutdatum.

Tidsbegränsad anställning är anställning under en begränsad tid.

Exempel på tidsbegränsade anställningar:

Det finns olika sorters tidsbegränsade anställningar.

Allmän visstidsanställning

En allmän visstidsanställning betyder att du anställs under en viss period, från ett datum till ett annat datum eller att du blir anställd under viss tid för att arbeta med en särskild arbetsuppgift. Exempel på visstidsanställning kan vara att du arbetar i ett tidsbegränsat projekt som projektanställd. Du kan få en allmän visstidsanställning när arbetsgivaren ringer dig och du får betalt för varje timme du arbetar. Det kallas ibland timanställning.

Vikariat

Om du blir anställd som vikarie arbetar du istället för någon annan, till exempel någon som är föräldraledig.

Provanställning

När du får en tillsvidareanställning är det vanligt att anställningen börjar med en provanställning. En provanställning är ett sätt för arbetsgivaren att testa dig som anställd. Tanken är att provanställningen sedan ska bli en tillsvidareanställning. En provanställning får inte vara längre än sex månader men den kan också avslutas tidigare.

Om du har haft flera visstidsanställningar hos samma arbetsgivare, kan du enligt lagen ha rätt till en tillsvidareanställning. Det gäller om du, under en tidperiod på fem år, sammanlagt arbetat hos arbetsgivaren i mer än två år. Din anställning övergår då till en tillsvidareanställning. Detta kallas att bli inlasad. Det står om dessa regler i lagen om anställningsskydd, LAS.

Lön

En fast lön som betalas ut vid ett tillfälle varje månad kallas månadslön. Om du får timlön får du ett visst belopp för varje timma du arbetar.

Anställningsavtal

När du får ett arbete ska du skriva under ett anställningsavtal eller ett anställningskontrakt.
I anställningsavtalet eller anställningskontraktet ska det stå:

  • ditt namn och personnummer
  • dina arbetsuppgifter och titel
  • arbetsgivarens namn och arbetsplats
  • datum när anställningen börjar
  • vilken anställningsform du har
  • uppsägningstid, alltså tiden från den dag då du får veta att du måste sluta eller säger upp dig, och fram till den dag då arbetet slutar
  • lön som du får före skatt – bruttolön
  • hur mycket betald semester du har rätt till

Arbetstid

Den vanliga arbetstiden får enligt lag vara högst 40 timmar i veckan på en och samma arbetsplats. Arbetar du 40 timmar dagtid så är det ett heltidsarbete. Arbetar du på andra tider, till exempel på natten, så kan ett heltidsarbete vara mindre än 40 timmar. När en person som är heltidsanställd arbetar mer än sin vanliga arbetstid kallas det övertid. Du har rätt till extra ersättning om du arbetar övertid.

Semesterlagen

Enligt semesterlagen har du rätt till minst 25 semesterdagar per år, oavsett vilken anställningsform du har eller om du jobbar heltid eller deltid. Det gäller dock inte dig som är visstidsanställd med timlön. Du som är visstidsanställd med timlön får istället ett tillägg med tolv procent på din bruttolön (lön före skatt), detta kallas semesterersättning.

Du kan få pengar istället för semester om du slutar ett jobb och inte kan ta ut din semester. Då får du tolv procent på den lön du har tjänat under året.

Om du blir sjuk när du arbetar

Om du är anställd och blir sjuk ska du berätta det för din arbetsgivare den första arbetsdagen du är sjuk. Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna. Den första dagen du är sjuk är en karensdag. Det betyder att du inte får någon lön den dagen. Från och med den andra dagen du är sjuk får du 80 procent av din lön. Om du är sjuk och borta från ditt arbete mer än sju dagar måste du ha intyg på att du är sjuk från en läkare om du ska få fortsatt sjuklön. Det kallas läkarintyg (medicinskt underlag).