Folkbokföring

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Folkbokföring betyder att du är registrerad hos Skatteverket som boende i en kommun i Sverige. Alla som blir folkbokförda får ett personnummer. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av att du är folkbokförd och var du är folkbokförd. Det gäller till exempel rätten till barnbidrag och bostadsbidrag, var du ska betala skatt och rösta. Varje kommun planerar sin verksamhet efter hur många människor som bor där. Om du byter adress ska du anmäla det till Skatteverket inom en vecka.

Personbevis

Ett personbevis är ett dokument som visar vilka uppgifter som finns om dig hos Skatteverket, som till exempel namn, adress och civilstånd. Du behöver personbevis när du till exempel ska ta körkort. Det är viktigt att komma ihåg att ett personbevis inte kan användas för att styrka din identitet.

Om du behöver ett personbevis kan du beställa det på Skatteverkets webbsida eller gå till ett av Skatteverkets servicekontor. Det går lätt att få ett personbevis när du behöver det.

Id-kort

Id-kort är en förkortning av identitetskort. Du använder id-kortet för att styrka din ålder och för att legitimera dig (visa vem du är) när du till exempel hämtar medicin på apoteket eller gör bankärenden. Du kan ansöka om id-kort på vissa av Skatteverkets servicekontor. Det kostar 400 kronor att ansöka om id-kortet och det gäller i fem år. Läs mer om vilka kontor som utfärdar id-kort på Skatteverkets webbsida.

För att ansöka om id-kort måste du vara folkbokförd i Sverige, ha fyllt 13 år och kunna styrka din identitet. Om du är under 18 år måste du ha dina vårdnadshavares medgivande för att få id-kort. En vårdnadshavare är den person som har det juridiska ansvaret för ett barn som är under 18 år.

Du kan styrka din identitet genom att visa en godkänd id-handling eller ta med en person som kan intyga vem du är. Personen kan vara till exempel din maka/make eller registrerad partner, en förälder/vårdnadshavare, ett syskon eller ett vuxet barn. Ibland kan en arbetsgivare eller en person från en myndighet som känner dig väl vara intygsgivare.

Skatteverkets id-kort är en godkänd id-handling i Sverige. Du kan inte använda Skatteverkets id-kort istället för pass när du reser utomlands. Om du förlorar ditt id-kort ska du ringa 020-32 32 62 och spärra det. Då kan ingen annan använda ditt id-kort. Om id-kortet är stulet måste du också anmäla det till polisen.

Id-kort Foto: Skatteverket

Godkända id-handlingar i Sverige

Dessa id-handlingar är godkända:

  • ett id-kort gjort av Skatteverket
  • ett svenskt körkort
  • ett SIS-märkt svenskt id-kort gjort av bank eller statlig myndighet
  • ett tjänstekort gjort av en statlig myndighet
  • ett svenskt nationellt id-kort
  • ett svenskt pass med vinröd pärm
  • ett utländskt EU-pass gjort efter den 1 september 2006
  • ett pass från Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein gjort efter den 1 september 2006

Uppehållstillstånd men inte en godkänd id-handling

Du som har uppehållstillstånd, men inte har godkända id-handlingar eller har någon som kan intyga vem du är, kan ändå få ett id-kort. Skatteverket kan jämföra dina uppgifter med de uppgifter som finns om dig hos Migrationsverket. Det som jämförs är namn, längd, foto, underskrift, resehandling och bevis om uppehållstillstånd. Du behöver visa både ditt pass och bevis om uppehållstillstånd. Om du inte har något pass visar du bara upp ditt bevis om uppehållstillstånd. Om du vill styrka din identitet på detta sätt ska du tala om det när du ansöker om id-kortet.