Fritids- och föreningsliv

Senast uppdaterad: 3/4-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Fritid kallas den tid då du är ledig från arbete och skola. Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. I föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i det svenska samhället. För dig som är ny i landet kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket. Genom en förening kan du också arbeta med viktiga samhällsfrågor.

I Sverige finns det föreningsfrihet. Det är en viktig del av det demokratiska samhället. Föreningsfrihet betyder att alla har rätt att starta en förening. En grupp människor som har ett gemensamt intresse eller en gemensam bakgrund kan starta en förening.

Det finns många olika föreningar, till exempel idrottsföreningar, kultur- och musikföreningar och religiösa föreningar. Arbetet inom en förening är ofta ideellt och görs utan lön.

Att starta en förening

När man startar en förening ska man ha en styrelse. Styrelsen skriver förslag till regler som ska gälla inom föreningen. Reglerna kallas stadgar. Föreningar är ofta inskrivna hos Skatteverket och har ett organisationsnummer. Föreningar brukar också ha ett bankkonto eller ett plusgironummer.

Kontakt med olika föreningar

Om du vill gå med i en förening, starta en förening eller söka pengar till din förening kan du kontakta din kommun. I kommunen kan det till exempel vara fritidsförvaltningen som hjälper föreningarna.

Invandrarföreningar

En invandrarförening är en förening som arbetar för att hjälpa personer som kommer från samma del av världen att hitta varandra i det nya landet. Invandrarföreningar kan vara en bra hjälp för nyanlända att förstå det svenska samhället.

Kulturföreningar

En kulturförening kan vara en förening där medlemmarna är intresserade av en viss typ av dans, teater eller musik. Det kan också vara en förening som samlar personer med samma etniska och kulturella bakgrund.

Ideella organisationer

Ideella organisationer försöker utveckla och förändra samhället.

Ideella organisationer kallas också ibland frivilligorganisationer eller Non Governmental Organizations (NGO:s). Flera av organisationerna i Sverige arbetar på många platser i landet. En del finns också i andra länder.

Här är några ideella organisationer i Sverige:

Röda korset är en internationell organisation som finns över hela världen, ibland med namnet röda halvmånen. Röda korset kan hjälpa dig att leta efter dina anhöriga, om du förlorat kontakten med dem i samband med krig, konflikt eller katastrof.

Röda korset har också lokalt anpassad verksamhet i olika kommuner. Det kan vara läxhjälp, men också aktiviteter för dig som är ny i Sverige. Svenska Röda Korset har också behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i flera kommuner.

Rädda barnen är en internationell organisation som arbetar för barns rättigheter i Sverige och i andra länder.

KFUM är en del av den internationella organisationen YWCA/YMCA. De har ofta aktiviteter för nyanlända ungdomar. Ungdomarna samlas tillsammans med en ledare för att till exempel gå på bio, testa någon sport eller gå på teater.

IM, Individuell människohjälp är en internationell organisation men arbetar också i Sverige. Där handlar IMs arbete om integration och delaktighet i samhället.

Foto: Johnér

Politiska föreningar

Om du är intresserad av politik kan du gå med i ett politiskt parti eller en annan politisk organisation. Det finns grupper för både vuxna och ungdomar i de flesta politiska partier.

Andra föreningar

Det finns många andra föreningar som kan vara intressanta. Det finns natur- och djurföreningar, miljöföreningar eller religiösa föreningar. Det finns också pensionärsföreningar som arbetar med äldre personers intressen.

Folkrörelserna – en tradition i Sverige

En folkrörelse är när en stor grupp människor tillsammans arbetar för något, till exempel nykterhet eller miljön. Folkrörelser har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka. En folkrörelse är ofta en organisation som finns på olika platser hela landet. Folkrörelserna var mycket viktiga under 1800-talet och i början av 1900-talet i Sverige. Då kämpade många folkrörelser för människornas rättigheter och för ett mer demokratiskt samhälle.

Nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen var stora folkrörelser. Nykterhetsrörelsen var den första. Den arbetade för att människor skulle dricka mindre alkohol. Frikyrkorörelsen är en kristen folkrörelse. Tidigare kämpade den till exempel för att alla skulle få rösträtt. Många folkrörelser arbetade för att alla människor skulle kunna studera och skaffa sig en utbildning. I dag arbetar många folkrörelser med politiska frågor. Det finns också folkrörelser som i dag fungerar som myndigheter, till exempel arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan. Traditionen att tillsammans arbeta för en förändring lever kvar i det svenska samhället. Det är också så många föreningar fungerar i dag.

Folkbildning

Folkbildning betyder att vuxna människor får en allmän utbildning. All utbildning i studieförbund och folkhögskolor kallas folkbildning. Folkbildningen i Sverige började växa fram för över 100 år sedan och är fortfarande en stark rörelse. Genom folkbildning får medborgarna kunskaper för att kunna vara aktiva och delaktiga i arbetet för ett demokratiskt samhälle. 

Studieförbund

Ett studieförbund är en organisation med utbildningar för vuxna. Det finns flera studieförbund som ordnar studiecirklar, kulturprogram och andra utbildningar för vuxna. En studiecirkel är en grupp som studerar något tillsammans. Det kan vara till exempel konst, musik, språk eller kultur. ABF, Medborgarskolan, Folkuniversitetet och Studieförbundet Vuxenskolan är några studieförbund. Varje år har studieförbunden i Sverige ungefär 300 000 studiecirklar. De har över två miljoner deltagare.

Flyktingguider och liknande service

Många kommuner och frivilligorganisationer arbetar med att hjälpa nyanlända flyktingar och invandrare att få kontakt med svenskar. Tanken är att invandrare och svenskar ska träffas på fritiden för att lära känna varandra och byta erfarenheter. Det kan vara genom att göra olika aktiviteter ihop som att bowla, besöka sportevenemang, museer eller andra intressanta platser. Kontakta din kommun för att höra vad som finns.

Foto: Johnér

Fritid för barn och ungdomar

Fritidsgårdar

I kommunerna brukar det finnas fritidsgårdar för ungdomar mellan tolv och 16 år. Det kan också finnas fritidsgårdar för äldre ungdomar. På fritidsgården kan ungdomarna till exempel titta på film och träffa vänner. Ibland ordnar fritidsgården kurser där ungdomarna kan lära sig dansa, spela teater eller fotografera. Kontakta din kommun för att höra vad som finns eller läs på kommunens webbsida.

Ungdomssatsningar

Förutom fritidsgårdar har många kommuner särskilda satsningar på ungdomar. Kanske ungdomsgårdar eller mötesplatser där unga kan träffas och få chans att starta olika projekt eller grupper. Kontakta din kommun för att höra vad som finns eller läs på kommunens webbsida.

Foto: Johnér

Idrottsföreningar

Idrottsföreningarna är viktiga för många barn och ungdomar i Sverige. Där kan de utöva olika idrotter som till exempel fotboll, ridning eller simning. Forskning visar att ungdomar som idrottar mår bättre än ungdomar som inte idrottar.