Socialförsäkringar

Senast uppdaterad: 14/3-2018

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige.

Socialförsäkringarna är en viktig del av det svenska samhället. De ger ett ekonomiskt skydd för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning, äldre samt vid sjukdom och arbetsskada.

Det är Försäkringskassan som bestämmer om du har rätt till socialförsäkring. Försäkringskassan är en statlig myndighet. Det är också Försäkringskassan som betalar ut pengarna. Pensionsmyndigheten betalar ut pensioner och ekonomiskt stöd till äldre.

Första gången du ansöker om ett bidrag gör Försäkrings-kassan en utredning om du har rätt till bidrag. Här följer några exempel på bidrag som du kan söka hos Försäkringskassan:

Bostadsbidrag

Om du har låga inkomster och är folkbokförd i Sverige kan du ha rätt till att få hjälp med din hyra från Försäkringskassan. Det kallas bostadsbidrag. Du som har barn har rätt att söka bostadsbidrag. Om du kan få bidrag och i så fall hur mycket du kan få beror på hur många personer ni är i familjen. Det beror också på hur hög hyran är och hur mycket pengar ni tjänar. Du som är mellan 18 år och 28 år kan också ha rätt till bostadsbidrag. Det är viktigt att du informerar Försäkringskassan om du får en förändrad inkomst. Annars kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Bidrag för föräldrar

Det finns bidrag som gäller dig som är förälder eller ska bli förälder. Du har rätt att få graviditetspenning om du väntar barn och om ditt arbete är tungt och du inte kan byta arbetsuppgifter.

När du har fått barn har du rätt till föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Föräldrapenningen ger dig rätt att få pengar för att vara hemma med ditt barn i 480 dagar. Du har också rätt att få pengar när du är borta från ditt arbete för att ta hand om ditt barn när barnet är sjukt. Det gäller till dess att barnet fyller tolv år.

Alla föräldrar har också rätt till barnbidrag. Det är ett bidrag på 1250 kronor som betalas ut varje månad för barn upp till 16 år. Har du fler än ett barn får du extra pengar i barnbidrag. Det heter flerbarnstillägg. Har du och den andra föräldern gemensam vårdnad delar ni på barnbidraget.

Om ditt barn har en funktionsnedsättning har du rätt till olika ersättningar. För föräldrar till barn med funktionsnedsättning går det att söka vårdbidrag.