Att komma till Sverige

Senast uppdaterad: 11/11-2021

Image Boken om Sverige
Det här är material från boken Om Sverige. Ladda ner kapitel 1

Ka​pitlet beskriver hur det kan vara att komma till Sverige. Dessutom kan du läsa lite om Sveriges historia, landets kultur och högtider.